Viden

Analyse: Fondenes bevillinger i 2017

De 200 største fonde stod for 95 % af de 17,1 mia. kr., der blev uddelt til almennyttige formål i 2017. Til gengæld stod de små og mellemstore fonde for 56,2 % af antallet af bevillinger. Fondenes Videnscenter udsender i dag en analyse af fondenes bevillinger baseret på de senest tal fra Danmarks Statistik.

4.629 fonde og fondslignende foreninger bevilgede samlet 17,1 mia. kr. til almennyttige formål i 2017. Særkørsler foretaget af Danmarks Statistik for Fondenes Videnscenter viser, at de 200 største af fondene stod for 95 % af alle de bevilgede midler, svarende til 16,1 mia. kr. De resterende 4.429 fonde, der foretog almennyttige bevillinger i 2017, bevilgede de sidste 5 %, svarende til 909 mio. kr.

Sekretariatschef Hanne Elisabeth Rasmussen fra Fondenes Videnscenter siger:

”Med vores analyse om fondenes bevillinger i 2017 går vi dybere ned i Danmarks Statistiks tal, end det er blevet gjort tidligere. Vi har fået lavet en række særkørsler, og de gør, at vi kan kaste yderligere lys over fondenes og de filantropiske foreningers bidrag til samfundet.”

Tallene understøtter billedet af, at det er relativt få store fonde, der fylder mest i det filantropiske landskab, når man ser på hvor mange penge, der blev bevilget. Fondens Videnscenters analyse viser til gengæld også, at det er de små og mellemstore fonde og fondslignende foreninger, der foretager de fleste af bevillingerne. Ud af de i alt 87.263 bevillinger, der blev foretaget i 2017, blev hele 49.065 – eller 56,2 % – bevilget af de små og mellemstore fonde.

”Både store og små fonde er vigtige bidragydere til samfundet med deres almennyttige bevillinger. Fokus er ofte på de store fonde og deres store bevillinger. Derfor bliver det nemt overset, hvor stor en betydning også de små og mellemstore fonde har, når de med rigtig mange små og mellemstore bevillinger støtter tusindvis af projekter og aktiviteter i hele landet,” siger Hanne Elisabeth Rasmussen.


Analysen er baseret på følgende kilder:

  • Danmarks Statistiks årlige statistik over fondenes uddelinger
  • Særkørsler hos Danmarks Statistik foretaget for Fondenes Videnscenter