Når Folkemødet 2023 afholdes 15.-17. juni i Allinge på Bornholm, kan du igen i år både møde Fondenes Videnscenter og flere af vores medlemmer. Vi har gennemlæst programmet for Folkemødet, og giver her et par forslag til debatter og events, du kan deltage i, hvis du ønsker at møde fondene. Du har også mulighed for at hente en samlet oversigt over vores medlemmers arrangementer på Folkemødet.

Folkemødeprogrammet er som altid mangfoldigt. Der er der næsten ingen grænser for hvilke emner, festivalens mange gæster samles om. Også de events som fondene er værter for spænder tematisk vidt.   

Handicap og forandring gennem sproget  

Tilgængelighed og inklusion – uanset kropsligt udgangspunkt – er væsentlige temaer for dette års Folkemøde. Folkemødesekretariatet sætter særligt fokus på netop dette i deres arbejde med at udvikle Folkemødet. Bevica Fonden og Foreningen Folkemøde har indgået 5-årigt samarbejde, der skal sikre, at Folkemødet frem over er for alle.  

Torsdag 15. juni sætter Bevica Fonden spot på handicap, når formand for Folkemødet Vibe Klarup åbner den Sociale Scene klokken 12 under overskriften ”Indretter vi for alle?  Der inviteres til debat om, hvordan sprog kan skabe forandring i måden, vi indretter samfundet på og vores forståelse af handicap. Her kan du møde forfatteren Casper Eric, der med sin nyeste digtsamling Nye Balancer, sætter fokus på handicap og de refleksioner, det har givet i hans eget liv med cerebral parese. Næste dag, fredag d. 16. juni klokken 13:00, inviterer Bevica Fonden igen til debat om handicap, her med fokus på sprogets betydning, når vi taler om handicap. Her vil også Natasha Al-Hariri, projektchef i Trygfonden være til stede, og debatterer, hvordan et mere mangfoldigt sprog kan sættes i spil for at skabe positiv forandring.  

Unges i fokus 

Et andet tema, der går igen hos flere af fondene på Folkemødet, er unges mentale sundhed. Torsdag d. 15. juni giver Nordea-fonden mikrofonen til de unge, når de sammen med 2030Beyond inviterer til debat om udfordringer og løsninger på unges stigende mistrivsel i Verdensmålenes telt klokken 14:30. Alex Vanopslagh fra LA, Johanne Schmidt-Nielsen fra Red Barnet og Le Gammeltoft vil drøfte pointerne fra unge workshoppen, og finder også sted i Verdensmålenes telt klokken 15:30. Nordea-fonden vil afslutningsvis debattere projektidéer og fortælle om aktuelle støttemuligheder. 

Bikubenfonden er også en af dem der sætter spot på de unge. Med debatten ”En Vej til Alle” sætter fonden fokus på de unge der hverken i gang med en uddannelse eller er i arbejde. Til eventet præsenterer unge erfaringseksperter deres oplevelser med at finde vej til uddannelse og beskæftigelse. Du kan få svar på spørgsmålene ”Hvordan sikrer vi, at det bliver systemet, der tilpasser sig unge frem for omvendt? Og hvordan skaber vi reelle positive forandringer på både policy og praksis niveau? på Folkemødets fællesscene 15. juni klokken 16:15.  

Også Ebbefos Fonden inviterer til debat om, hvad vi kan gøre for at sikre, at sårbare unge trives bedre. Du kan deltage i debatten 15. juni klokken 12:00 ved Kæmpestranden, hvor bl.a. Illa Westrup Stephensen der direktør for Ebbefos Fonden vil deltage i den vigtige debat, der kaster lys over unges trivsel, også dem der bor i udkanten af Danmark.  

Kunst, performance og talks  

På dette års folkemøde er Bikubenfonden og Art Hub Copenhagen gået sammen om, at styrke kunstens rolle i den offentlige samtale og menneskers bevidsthed. Er du mere til kunstværker af betydende kunstnere som Jessie Kleemann, Kristoffer Akselbo, Marie Munk og Jens Settergren, så skal du møde op Cirkuspladsen klokken 13:30 torsdag 16. juni, hvor du kan opleve, hvordan der aktivt skabes tid, sprog og rum til kunsten, kunstnerne og det kunstneriske eksperiment. Art Hub Copenhagen er en international kunstinstitution med fokus på kunstnerisk forskning, produktion, udvikling samt formidling 

Mød Fondenes Videnscenter  

Fredag 16. juni kl. 9:15 kan du starte dagen med en kop kaffe og samtidig møde Fondenes Videnscenter. Her kan du være med til at debattere samarbejdet mellem fondene og deres bevillingsmodtagere. Under overskriften ”Selvskabelse eller samskabelse” sætter vi fokus på fondene og deres samarbejdspartnere, når vi inviterer til debat på Folkemødets Fællesscene, hvor både deltagerne på scenen og publikum inddrages. Spørgsmålene ”Hvordan kan fondene og deres samarbejdspartner bedst samarbejde? Og skal fondene bidrage med penge eller viden?” er på dagsordenen. Det der bliver rig mulighed for at publikum kan interagere med panelet og stille spørgsmål.    

Se hvor og hvornår du kan møde vores medlemmer her: Fondenes Folkemødeaktiviteter 2023

Du kan også se det fulde program for Folkemødet her: Program for Folkemødet 2023