Fondenes Videnscenter har budt endnu to medlemmer velkommen i foreningen.

Fondenes Videnscenter blev stiftet som forening i 2017 med en ambition om at samle fondsdanmark og styrke vidensdelingen mellem de filantropiske fonde i Danmark. Det arbejde er Synoptik-Fonden og den nyligt stiftede Ebbefos Fonden nu en del af.

”Synoptik-Fonden træder ind i Fondenes Videnscenter for at blive en del af vidensdelingen og samarbejdet i det stadigt mere aktive “fondsdanmark”, der på mange måder sætter sit præg på udviklingen af samfundet. Og vi glæder os til at blive en del af netværket og lade os inspirere af de veje og løsninger, som andre fonde gør brug af,” udtaler sekretariatsleder i Synoptik-Fonden Sidsel Wied.

Også i Ebbefos Fonden ser netop tiltrådte direktør Illa Westrup Stephensen frem til at møde de andre medlemmer af fondsforeningen: ”Vi glæder os til at komme i gang, og vi skal have fokus på at bekæmpe den stigende mentale mistrivsel blandt unge. Jeg ser frem til at møde alle de relevante samarbejdspartnere på feltet – heriblandt også de andre medlemmer i Fondenes Videnscenter,” udtaler hun.

Også i Fondenes Videnscenters sekretariat glæder man sig til det nye samarbejde: ”Vi er rigtig glade for, at Synoptik-Fonden og Ebbefos Fonden er blevet en del af Fondenes Videnscenter,” udtaler direktør Hanne Elisabeth Rasmussen. ”Vi glæder os til at få begge fonde ind i vores netværk og inddrage dem i samarbejdet blandt fondene,” fortsætter hun.

Synoptik-Fonden er en erhvervsdrivende fond med et erhvervsmæssigt og et almennyttigt formål inden for det brede syns- og øjenfaglige felt. Ifølge fundatsen er fondens opgave dels at yde økonomisk støtte til uddannelse og forskning inden for optik, optometri, oftalmologi og bredere fagområder, hvor syn og øjne indgår – dels at støtte den fortsatte udvikling af Synoptik A/S gennem fondens medejerskab.

I 2021 bevilgede Synoptik-Fonden godt 32 mio. kr.

Ebbefos Fonden er en nyoprettet fond, der har til formål primært at støtte almennyttige initiativer m.v., som har en umiddelbar effekt, der kan bidrage til at forbedre trivsel og forebygge mistrivsel på såvel kort som på lang sigt. Fonden yder ikke støtte til private individuelle formål, men alene til projekter og initiativer der rammer en bredere gruppe inden for fondens formål. Ebbefos Fonden er en erhvervsdrivende fond med en forventet årlig støtteramme på 50 mio. kr.

Fondenes Videnscenter blev stiftet i 2017 af 34 filantropiske fonde og foreninger, der ønskede at formalisere deres samarbejde, samle fondsdanmark og øge samfundets viden om filantropiske fonde og foreningers arbejde og betydning for samfundet.

Fondenes Videnscenter har nu 52 medlemmer. Medlemmerne af Fondenes Videnscenter stod samlet set for næsten 80 % af de samlede fondsbevillinger i Danmark i 2020.