I 2021 bevilgede de danske fonde næsten 3,9 milliarder kroner til uddannelse- og folkeoplysning. Det er en stigning på 2,3 milliarder i forhold til året før, viser en ny analyse fra Fondenes Videncenter.

Når Danmarks Statistik årligt opgør, hvilke formål danske fondes bevilger penge til, plejer uddannelses- og folkeoplysningsformål at placere sig omkring nummer tre på listen over de formål som modtager flest bevilgede fondsmidler. Men i 2021 var uddannelse og folkeoplysning for første gang det formål, som fondene bevilgede næstflest penge til.

Især flere midler til grundskole-området og til udlandet

Det er særligt de store fonde, der har bevilget flere penge til området, og bevillingerne er samtidigt blevet større: Ud af de 3,9 mia. kroner gik næsten halvdelen til danske modtagere. Sammenlignet med 2020 fik modtagere i Danmark 900 mio. kr. mere i 2021. Fondene bevilgede knap 2 mia. kr. til udenlandske modtagere til uddannelse og folkeoplysning i 2021, hvilket er 1,4 mia. kr. mere end i 2020. Sammenligner vi 2021 med 2017, ser vi en stigning på næsten 1,4 mia. kr. til danske modtagere og en stigning på 1,9 mia. kr. til udenlandske modtagere.

”Det bemærkelsesværdige i denne stigning er, at de meget store fonde har bidraget markant mere til uddannelse og folkeoplysning i 2021, end de gjorde i de foregående år. Af de samlede midler, der blev bevilget i 2021, stod disse fonde for 87% svarende til knap 3,4 milliarder kroner. Selvom det samlede antal bevillinger fra fondene faldt i 2021, har gennemsnitsbevillingen til uddannelse og folkeoplysning øget markant – fra 140.000 kroner i 2020 til 430.000 kroner i 2021. Stigningen i gennemsnitsbevillingen viser, at fondene i 2021 gav færre, men større bevillinger,” udtaler Hanne Elisabeth Rasmussen, direktør i Fondenes Videncenter.

Den største andel af de bevilgede midler til uddannelse og folkeoplysning i 2021 gik til grundskolen, hvor fondene bevilgede 2,4 mia. kr., hvilket svarer til 62 % af årets samlede fondsmidler til formålet. Det er en markant stigning med 1,7 mia. kr. mere end i 2020 og 2,4 mia. kr. mere end i 2017. LEGO Fonden er blandt de store danske fonde, der i 2021 bevilgede penge til udenlandske projekter på grundskole-området. Hvis man kigger nærmere på legetøjsfondens bevillinger, bliver det klart, at en stor del af pengene er gået til projekter med formål om at genoprette børns skolegang i lyset af de udfordringer, COVID-19 pandemien har givet på området.

Læs hele analysen her.