Velkommen til Fondenes Videnscenter

38 af de største fonde i Danmark er gået sammen om et etablere et nyt videnscenter, der skal øge informationsniveauet om fondene, deres virke, rammevilkår og betydning i samfundet.

 

Formålet er at øge kendskabet i offentligheden til de danske fonde og deres aktiviteter, samt formidle ny forskning om fondsrelevante emner. Fondenes Videnscenter skal desuden øge informationsniveauet hos medlemmerne om aktuelle, relevante emner og at styrke vidensdeling og samarbejde mellem medlemmerne.

 

Velkommen til Fondenes Videnscenter

38 af de største fonde i Danmark er gået sammen om et etablere et nyt videnscenter, der skal øge informationsniveauet om fondene, deres virke, rammevilkår og betydning i samfundet.

 

Formålet er at øge kendskabet i offentligheden til de danske fonde og deres aktiviteter, samt formidle ny forskning om fondsrelevante emner. Fondenes Videnscenter skal desuden øge informationsniveauet hos medlemmerne om aktuelle, relevante emner og at styrke vidensdeling og samarbejde mellem medlemmerne.

 

Fondenes Videnscenter har to formål:

  1. At øge informationsniveauet hos medlemmerne om aktuelle, relevante emner og at styrke vidensdeling og samarbejde mellem medlemmerne.
  2. At øge kendskabet til de danske fonde og filantropiske foreninger, deres rammevilkår og aktiviteter og deres betydning for samfundet for derigennem at medvirke til at fremme grundlaget for deres virke i Danmark.

Læs mere her