Analyse:

Udvikling i antal fonde 1999-2019

Læs mere

Analyse:

Udvikling i antal fonde 1999-2019

Læs mere

Seneste viden
Se alle

Se oversigt over
vores medlemmers COVID-19-indsatser

Læs mere

Se oversigt over
vores medlemmers COVID-19-indsatser

Læs mere

En forening af fonde

Vi er en forening for filantropiske fonde og foreninger.

Netværk og videndeling

Vi gør det nemt for vores medlemmer at netværke og videndele.

70 % af bevillingerne

Vores medlemmer stod i 2018 for ca. 70 % af de samlede bevillinger. Det svarede til  11,8 mia. kr.

Bliv medlem

En forening af fonde

Vi er en forening for filantropiske fonde og foreninger.

Netværk og videndeling

Vi gør det nemt for vores medlemmer at netværke og videndele.

70 % af bevillingerne

Vores medlemmer stod i 2018 for ca. 70 % af de samlede bevillinger. Det svarede til  11,8 mia. kr.

Bliv medlem

Vores medlemmer
Se alle
Ny Carlsbergfondet
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Fremme af kunstens betydning i det danske samfund
Bevillinger i 2019
139 mio. kr.
KFI Erhvervsdrivende Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Erhvervsudvikling og andre forretningsmæssige eller sociale tiltag til fremme af den frie købmands interesser i Danmark
Bevillinger i 2019
115 mio. kr.
William Demant Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Forskning inden for audiologi og hørelse, unges uddannelse, kunst og kultur.
Bevillinger i 2019
153 mio. kr.
Otto Mønsteds Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Udviklingen af Danmarks handel og industri
Bevillinger i 2019
20 mio. kr.
Tuborgfondet
Type
Uddelingskomité under Carlsbergfondet
Filantropisk fokus
Støtter unge mellem 16-30 år i at udleve deres drømme om en bæredygtig fremtid, indenfor indsatsområderne arbejdsmarked, entreprenørskab, demokrati og kreative erhverv
Bevillinger i 2019
53 mio. kr.
Den Danske Maritime Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Fremme en positiv udvikling af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri
Bevillinger i 2019
51 mio. kr.
Færchfonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Kultur, erhverv, iværksætteri og uddannelse
Bevillinger i 2019
10 mio. kr.
KR Foundation
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Aktiviteter inden for klima og miljø, der understøtter en bæredygtig omstilling
Bevillinger i 2019
90 mio. kr.
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Kunst og kultur, forskning og uddannelse samt sociale og velgørende formål
Bevillinger i 2019
245 mio. kroner
Poul Due Jensens Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Rent drikkevand til verdens fattigste, Forskning og Læring inden for teknik og naturvidenskab og Inklusion på arbejdsmarkedet
Bevillinger i 2019
117 mio. kr.
Realdania
Type
Filantropisk forening
Filantropisk fokus
Livskvalitet gennem det byggede miljø
Bevillinger i 2019
1,2 mia. kr.
Villum Fonden
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Forskning, kultur, samfund, natur og sociale formål
Bevillinger i 2019
1,1 mia. kr.
Hempel Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Uddannelse, forskning og natur
Bevillinger i 2019
158 mio. kr.
Carlsbergfondet
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Fremme af naturvidenskab, matematik og filosofi samt humanistiske videnskaber og samfundsvidenskab
Bevillinger i 2019
535 mio. kr.
Egmont Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Udsatte børn og unge
Bevillinger i 2019
97 mio. kr.
BRFfonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Bolig- og bygningsmæssige forudsætninger for menneskers trivsel, livskvalitet og medborgerskab
Bevillinger i 2019
Har ikke foretaget bevillinger i 2019
Knud Højgaards Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål
Bevillinger i 2019
47 mio. kr.
Bikubenfonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Aktuel scene- og billedkunst og unge på kanten
Bevillinger i 2019
119 mio. kr.
Oak Foundation Denmark
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Internationale humanitære formål samt sociale formål og formål i Grønland
Bevillinger i 2019
34 mio. kr.
Novo Nordisk Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Sundheds-, natur-, samfunds- og kulturvidenskabelig forskning samt uddannelse, formidling og sociale og humanitære formål
Bevillinger i 2019
4,9 mia. kr.
Lundbeckfonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Sundhedsvidenskabelig forskning – primært med fokus på hjernen
Bevillinger i 2019
666 mio. kr.
Augustinus Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Kunst og kultur, viden og uddannelse samt sociale formål
Bevillinger i 2019
341 mio. kr.
Lauritzen Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Børn og unges muligheder for at blive aktive samfundsborgere
Bevillinger i 2019
44 mio. kr.
Velliv Foreningen
Type
Filantropisk forening
Filantropisk fokus
Mental sundhed
Bevillinger i 2019
31,5 mio. kr.
Dreyers Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Fremme af advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet
Bevillinger i 2019
22 mio. kr.
Nordea-fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Fremme af det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur
Bevillinger i 2019
416 mio. kr.
Bevica
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Støtte til projekter, der gør en forskel for mennesker med bevægelseshandicap
Bevillinger i 2019
16 mio. kr.
Industriens Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Fremme af dansk erhvervslivs konkurrenceevne
Bevillinger i 2019
259 mio. kr.
Møllerens Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Uddannelse inden for industri og handel, særligt mølleribranchen, samt samfundsgavnlige formål
Bevillinger i 2019
1 mio. kr.
15. Juni Fonden
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Natur, kunst og kultur samt humanitære og sociale formål
Bevillinger i 2019
39 mio. kr.
TrygFonden
Type
Filantropisk forening
Filantropisk fokus
Sundhed, sikkerhed og trivsel
Bevillinger i 2019
583 mio. kr.
Bitten og Mads Clausens Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Forskning og uddannelse, bæredygtighed samt nærområder og lokalsamfund
Bevillinger i 2019
91 mio. kr.
Ole Kirks Fond
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Sociale projekter i Danmark med fokus på børn i sårbare og udsatte livsforhold.
Bevillinger i 2019
134 mio. kr.
Spar Nord Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Kultur og forskning samt sociale og lokale formål
Bevillinger i 2019
62 mio. kr.
LEGO FONDEN
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Uddannelse samt sociale og internationale humanitære formål
Bevillinger i 2019
643 mio. kr.
C.L. Davids Fond og Samling
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Bevare og øge kunst- og kultursamlingerne i Davids Samling og gøre dem tilgængelig for offentligheden
Bevillinger i 2019
74 mio. kr.
Velux Fonden
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Forskning, kultur, samfund, natur og sociale formål samt aktive ældre
Bevillinger i 2019
251 mio. kr.
Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orients Fond
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Maritime formål
Bevillinger i 2019
33,5 mio. kr.
Rambøll Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Forskning og uddannelse, sociale formål
Bevillinger i 2019
16 mio. kr.
A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Almennyttige og videnskabelige formål, nordisk samarbejde, dansk søfart og industri samt danskheden i det dansk-tyske grænseland
Bevillinger i 2019
441 mio. kr.
ROCKWOOL Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Forskning og uddannelse samt sociale formål
Bevillinger i 2019
111 mio. kr.
Det Obelske Familiefond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Mental sundhed, kunst og udvikling af Nordjylland
Bevillinger i 2019
115 mio. kr.
LEO Fondet
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Forskning i hud og hudsygdomme
Bevillinger i 2019
79 mio. kr.
Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Studielegater og forskningspriser inden for medicin og jura samt det tekniske, merkantile og samfundsvidenskabelige område
Bevillinger i 2019
13 mio. kr.
Krista og Viggo Petersens Fond (KV Fonden)
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Uddannelse, forskning, idræt og sociale formål
Bevillinger i 2019
12 mio. kr.
LIFE Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Naturfaglig undervisning, uddannelse og forskning.
Bevillinger i 2019
Har ikke fortaget uddelinger i 2019
Helsefonden
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Forskning og udvikling inden for det sociale og sundhedsmæssige område
Bevillinger i 2019
49 mio. kr.
Elsass Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Forskning, aktiviter og formidling, der øger livskvaliteten for mennesker med cerebral parese og deres pårørende
Bevillinger i 2019
29 mio. kr.