Analyse:

Fondes bevillinger 2018-2022

Læs mere

Analyse:

Fondes bevillinger 2018-2022

Læs mere

Seneste viden
Se alle

Opdater din viden om fonde her

Læs mere

Opdater din viden om fonde her

Læs mere

En forening af fonde

Vi er en forening for filantropiske fonde og foreninger.

Netværk og videndeling

Vi gør det nemt for vores medlemmer at netværke og videndele.

80 % af bevillingerne

Vores medlemmer stod i 2020 for ca. 80 % af de samlede bevillinger. Det svarede til  15,6 mia. kr. af et samlet beløb på 19,6 mia. kr.

Bliv medlem

En forening af fonde

Vi er en forening for filantropiske fonde og foreninger.

Netværk og videndeling

Vi gør det nemt for vores medlemmer at netværke og videndele.

80 % af bevillingerne

Vores medlemmer stod i 2020 for ca. 80 % af de samlede bevillinger. Det svarede til  15,6 mia. kr. af et samlet beløb på 19,6 mia. kr.

Bliv medlem

Vores medlemmer
Se alle
Bevica Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Støtte til projekter, der gør en forskel for mennesker med bevægelseshandicap
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
30,8 mio. kr.
Hempel Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Uddannelse, forskning og natur
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
146 mio. kr.
LEO Fondet
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Forskning i hud og hudsygdomme
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
163. mio. kr.
VILLUM FONDEN
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland.
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
1,5 mia. kr.
Oak Foundation Denmark
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Internationale humanitære formål samt sociale formål og formål i Grønland og på Færøerne.
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
39,6 mio. kr.
William Demant Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Forskning inden for audiologi og hørelse, unges uddannelse, kunst og kultur.
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
124 mio. kr.
Otto Mønsteds Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Udviklingen af Danmarks handel og industri
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
21 mio. kr.
Bitten og Mads Clausens Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Forskning og uddannelse, bæredygtighed samt nærområder og lokalsamfund
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
133,3 mio. kr.
LEGO FONDEN
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Uddannelse samt sociale og internationale humanitære formål
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
2,8 mia. kr.
Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Studielegater og forskningspriser inden for medicin og jura samt det tekniske, merkantile og samfundsvidenskabelige område
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
8,8 mio. kr.
Ole Kirks Fond
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Sociale projekter i Danmark med fokus på børn i sårbare og udsatte livsforhold.
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
292 mio. kr.
VELUX FONDEN
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
VELUX FONDEN bidrager til et demokratisk og bæredygtigt samfund gennem sine fire uddelingsområder: Human- og samfundsvidenskabelig forskning og kultur, Sociale Indsatser, Et hav i balance og Voksenlivets overgange og forandringer, hver for sig og gennem tværgående indsatser, samt med et øget fokus på formidling.
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
335 mio. kr.
Krista og Viggo Petersens Fond (KV Fonden)
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Uddannelse, forskning, idræt og sociale formål
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
20 mio. kr.
COWIfonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Forskning og højere uddannelse indenfor ingeniør- og naturvidenskab samt arkitektur, indkøb af udstyr til forskning og undervisning, støtte til gæsteprofessorater.
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
18,9 mio. kr.
Realdania
Type
Filantropisk forening
Filantropisk fokus
Livskvalitet gennem det byggede miljø
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
1 mia. kr.
ROCKWOOL Fonden
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
ROCKWOOL Fonden prioriterer at støtte uafhængig forskning og nyskabende løsninger på samfundsmæssige udfordringer gennem praktiske interventioner.
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
183 mio. kr.
Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orients Fond
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Maritime formål
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
88 mio. kr.
Elsass Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Forskning, aktiviteter og formidling, der øger livskvaliteten for mennesker med cerebral parese og deres pårørende.
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
65 mio. kr.
KR Foundation
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Aktiviteter inden for klima og miljø, der understøtter en bæredygtig omstilling
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
92 mio. kr.
Ebbefos Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Mental trivsel blandt unge
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
Forventet 50 mio. kr.
Knud Højgaards Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
54,2 mio. kr.
Poul Due Jensens Fond (Grundfos Fonden)
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Vand og Bæredygtig Udvikling | Forskning og Læring inden for STEM-fagene | Inklusion og Samfundsengagement
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
200 mio. kr.
15. Juni Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Natur, kunst og kultur samt humanitære og sociale formål
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
50,7 mio. kr.
Augustinus Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Kunst og kultur, viden og uddannelse samt sociale formål
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
399 mio. kr.
C.L. Davids Fond og Samling
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Bevare og øge kunst- og kultursamlingerne i Davids Samling og gøre dem tilgængelig for offentligheden
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
71 mio. kr.
BRFfonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Bolig- og bygningsmæssige forudsætninger for menneskers trivsel, livskvalitet og medborgerskab
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
205,6 mio. kr.
Industriens Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Fremme af dansk erhvervslivs konkurrenceevne
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
271,5 mio. kr.
LIFE Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Naturfaglig undervisning, uddannelse og forskning.
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
125,7 mio. kr.
Velliv Foreningen
Type
Filantropisk forening
Filantropisk fokus
Mental sundhed
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
41,5 mio. kr.
KFI Erhvervsdrivende Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Erhvervsudvikling og andre forretningsmæssige eller sociale tiltag til fremme af den frie købmands interesser i Danmark
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
146 mio. kr.
Lundbeckfonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Sundhedsvidenskabelig forskning – primært med fokus på hjernen
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
803 mio. kr.
Egmont Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Udsatte børn og unge
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
96 mio. kr.
Synoptik-Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Et så aktivt og godt syn som muligt til alle hele livet
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
32 mio. kr.
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Kunst og kultur, forskning og uddannelse samt sociale og velgørende formål
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
180 mio. kr.
Lind Foundation
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Partnerskaber og indsatser på socialområdet, der understøtter varige forandringer for mennesker i udsathed
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
23 mio. kr.
Rambøll Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Forskning og uddannelse, sociale formål
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
16,6 mio. kr.
Tuborgfondet
Type
Uddelingskomité under Carlsbergfondet
Filantropisk fokus
Støtter unge mellem 16-30 år i at udleve deres drømme om en bæredygtig fremtid, indenfor indsatsområderne arbejdsmarked, entreprenørskab, demokrati og kreative erhverv
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
72 mio. kr.
Bikubenfonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Aktuel scene- og billedkunst og unge på kanten
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
119 mio. kr.
Spar Nord Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Spar Nord Fonden støtter fællesskaber inden for kultur, social og fritid med donationer, der kan mærkes. Donationer som gør en reel forskel for mennesker, for foreninger og for fællesskaber.
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
49,5 mio. kr.
Tietgenfonden
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Fremme viden, virkelyst og vækst i dansk erhvervsliv.
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
8 mio. kr.
Jascha Fonden
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Døve, handicappede børn og unge og disses pårørende, efterbehandling af psykisk syge, forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind og støtte til patienter, der lider af disse sygdomme, og andre sociale og almennyttige formål.
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
14,7 mio. kr.
Ny Carlsbergfondet
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Fremme af kunstens betydning i det danske samfund
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
124,5 mio. kr.
Færchfonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Kultur, erhverv, iværksætteri og uddannelse
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
15 mio. kr.
TrygFonden
Type
Filantropisk forening
Filantropisk fokus
Viden, indsatser og forskning, der bidrager til at alle i Danmark kan tage ansvar for egen og andres tryghed gennem hele livet. Fokus på evnen og lysten til at træde til for hinanden, høj livskvalitet med fysisk og mental sundhed, fællesskaber, samt stærke rammer for trygheden.
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
619 mio. kr.
Helsefonden
Type
Almen fond
Filantropisk fokus
Social- og sundhedsområdet.
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
55 mio. kr.
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Danskheden i grænselandet, nordisk samhørighed, dansk søfart og industri, videnskabelige formål og almennytte i øvrigt.
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
knap 1 mia. kr.
Dreyers Fond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Fremme af advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
23,2 mio. kr.
Nordea-fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Fremme af det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
339 mio. kr.
Carlsbergfondet
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Fremme af naturvidenskab, matematik og filosofi samt humanistiske videnskaber og samfundsvidenskab
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
758,7 mio. kr.
Det Obelske Familiefond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Unges mentale sundhed, Samtidskunst & Klassisk Musik og Udvikling i Nordjylland.
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
126,3 mio. kr.
Novo Nordisk Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Sundheds-, natur-, samfunds- og kulturvidenskabelig forskning samt uddannelse, formidling og sociale og humanitære formål
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
8,79 mia. kr.
Lauritzen Fonden
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Børn og unges muligheder for at blive aktive samfundsborgere
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
36 mio. kr.
Aage V. Jensens Naturfond
Type
Erhvervsdrivende fond
Filantropisk fokus
Naturens bevarelse og udvikling, samt de vilde dyrs beskyttelse i Danmark.
Bevillinger senest offentliggjorte regnskab
65,6 mio. kr.