Fondenes Videnscenter har budt endnu et medlem velkommen i foreningen.

Fondenes Videnscenter blev stiftet som forening i 2017 med en ambition om at samle fondsdanmark og styrke vidensdelingen mellem de filantropiske fonde i Danmark. Det arbejde er den nystiftede almennyttige fond Lind Foundation nu en aktiv del af. Fondenes Videnscenter, der nu tæller 53 medlemmer, har netop budt den århusianske fond velkommen.

”Vi vil i Lind Foundation være med til at sætte vores aftryk på socialområdet ved brug af data og effektmåling til at dokumentere indsatsers sociale og samfundsmæssige værdi for at understøtte og udbrede det, der virker – både i Danmark og internationalt.” udtaler CEO i Lind Foundation Jens Bruun.

Fonden, der har kontor i Århus, er en ny almennyttig fond stiftet af Henrik Lind i juni 2022 med et formål om at støtte partnerskaber og indsatser på socialområdet, der understøtter varige forandringer for mennesker i udsathed med fokus på måling af social return on investment (SROI).

I ti år har Henriks Linds investeringsselskab, Lind Invest, støttet og samarbejdet med sociale organisationer og projekter. Det arbejde bliver nu varetaget i Lind Foundation.

”Vi er rigtig glade for at være blevet en del af Fondenes Videnscenter og ser frem til at samarbejde med andre fonde og aktører på tværs, videndele og sammen finde nye og bedre veje. Det vil vi gerne påvise i en positiv ånd og inspirere andre til at gentænke eksisterende løsninger, hvor der fortsat er sociale udfordringer. Gennem nysgerrighed, kollektive indsatser og en åbenhed for at gentænke kan vi sammen opnå formålet med at skabe varige forandringer på socialområdet” fortæller CEO i Lind Foundation Jens Bruun.

Også i Fondenes Videnscenters sekretariat glæder man sig til det nye samarbejde:

”Vi er rigtig glade for, at Lind Foundation er blevet en del af Fondenes Videnscenter,” udtaler direktør Hanne Elisabeth Rasmussen. ”Vi glæder os til få fonden ind i vores netværk og inddrage dem i samarbejdet blandt fondene,” fortsætter hun.

Lind Foundation støtter projekter indenfor uddannelse, beskæftigelse, mental trivsel, hjemløshed og bedre levevilkår. Både i Danmark og internationalt. I 2022 bevilgede den århusianske fond 23 mio. kr.

Yderligere information

Kontakt kommunikations- og netværkschef Ann-Sofie Nielsen på tlf. 5194 9339 eller asn@fondenesvidenscenter.dk for yderligere kommentarer eller mere information.