En ny analyse fra Fondens Videnscenter af danske fondes bevillinger til natur- klima- og miljøformål viser, at der er stor forskel på, hvad der er registreret under formålet i fondsstatistikken, og hvad fondene har bevilget til området i 2021.

Hvor fondsstatistikken opgør de samlede, bevilgende midler fra danske fonde til natur-, klima- og miljøformål til 732 mio. kr., viser analysen fra Fondenes Videnscenter, at der som minimum er bevilget yderligere 1,5 mia. kr. fra danske fonde til klimarelateret forskning, der ikke tæller med i fondsstatistikken under området. Hermed kommer det samlede, bevilgede beløb til natur, klima og miljø op over 2,2 mia. kr. i 2021.

Konklusionen er baseret på en kvalitativ undersøgelse af bevillinger til klimaformål, Fondenes Videnscenter gennemførte i maj måned med deltagelse af fem af de mest uddelende, danske fonde til natur og klima. Undersøgelsen blev gennemført for at få en dybere forståelse af forskellen på det billede, Fondenes Videnscenter har af fondsaktiviteter på området, baseret på offentliggjorte aktiviteter og bevillinger, og det billede fondsstatistikken tegner af faldende bevillinger til natur, klima og miljø.

Fondene, der indgik i den kvalitative undersøgelse, fortæller, at den primære årsag til forskellen er, at bevillinger til forskning indenfor natur-, klima- og miljøformål ligger under “videnskabelige formål” i fondsstatistikken, og ikke under det emne, der forskes til gavn for. Fondene peger på, at det forhold betyder meget for bevillingsanalysen på natur-, klima- og miljøområdet, fordi der er givet store forskningsbevillinger til især klima (minimum 1,5 mia. kr.) i 2021.

”Der er mange måder at beskæftige sig med klima på. Hos Villum Fonden har mange af de forskningsprojekter der støttes en klimavinkel. Det kan være med at kortlægge klimaforandringer eller ved at udvikle viden eller teknologi, der kan bruges til at udvikle nye processer, som kan bidrage til mindre klimabelastning,” udtaler Lars Hansen, direktør i Villum Fonden.

Danmarks Statistik har oplyst, at der fremadrettet bliver mulighed for at fordele forskningsbevillinger på de områder, forskningen er til gavn for.

”Det et stort og positivt skift i fondsstatistikken, især fordi videnskabelige formål generelt er det formål, der modtager flest fondsmidler. Fremover får vi et markant mere retvisende billede i fondsstatistikken af, hvad fondene støtter,” siger Hanne Elisabeth Rasmussen, direktør i Fondenes Videnscenter.

Hvad siger fondsstatistikken om fondenes bevillinger i 2021 til natur-, klima- og miljøformål?
Fondsstatistikken viser altså, at fondene i alt har givet 732 mio. kr. til formålet. Den viser også, at der er relativt store udsving i de samlede, årlige bevillinger over en femårig periode (fra 2017 til 2021), hvor det samlede bevillingsbeløb svingede fra 730 mio. kr. til 1.290 mio. kr.

Samtidig viser fondsstatistikken en positiv trend i antallet af bevillinger til området: I 2021 blev der givet 799 bevillinger til natur-, klima- og miljøformål, hvilket er en stigning på 18 % siden 2017.

De knapt 800 bevillinger kom fra i alt 200 fonde. De ti fonde, der gav mest til området, stod for 89 % af de bevilgede midler. Fondsstatistikken viser således, at selvom en bred vifte af fonde støtter området, er det få fonde, der står for en stor andel af de samlede, bevilgede midler til natur-, klima- og miljøformål.

En af de danske fonde, der har øget sit strategiske fokus på klima, er Novo Nordisk Fonden. Det betyder, at fonden forventer at have øget aktivitet på området i de kommende år.

 ”Siden 2021 har Novo Nordisk Fonden vedtaget en ny strategi, hvor bæredygtighed er et af tre hovedområder. Klima og bæredygtighed hænger tæt sammen, og derfor har vi allerede øget vores fokus på bevillinger, der kan komme klimaet til gavn. Et eksempel er bevillinger til forskning, der vil nedbringe klimabelastningen fra vores fødevare- og landbrugsproduktion. Et andet eksempel er bevillinger til forskning, der kan hjælpe os med at forudsige klimaændringer og dermed også afbøde dem. Vores vision er at bidrage til menneskers sundhed og planetens bæredygtighed, og de to ting hænger i høj grad sammen med at blive klogere på klimaforandringer og arbejde målrettet på at afbøde dem,” siger professor Claus Felby, Senior Vice President, Biotek, Novo Nordisk Fonden.

Fondenes Videnscenters analyse af bevillinger til natur-, klima- og miljøformål, der primært er baseret på tal fra fondsstatistikken fra Danmarks Statistik, kan læse her.