Undersøgelse kaster lys over fondes erhvervsaktivitet i Danmark og viser de fondskontrollerede virksomheders betydelige positive effekt på dansk økonomi. 


Fondenes Videnscenter har netop udgivet resultaterne af deres årlige analyse af fondes erhvervsaktivitet i Danmark. Analysen giver et overblik over omfanget af danske fondskontrollerede virksomheder og et indblik i disse virksomheders betydning for dansk økonomi samt et indblik i udviklingen fra 2020 til 2021. 

 I 2021 udgjorde fondskontrollerede danske virksomheder 0,3 % af det samlede antal private, danske virksomheder, men spillede en betydelig rolle i økonomien ved at stå for 26 % af den danske eksport, bidrage med 18 % til den danske værditilvækst, skabe 13 % af den samlede omsætning og beskæftige 9 % af det samlede antal privatansatte i Danmark.  

“Tallene illustrerer, at de fondskontrollerede virksomheder har en stabil og betydelig, positiv indflydelse på dansk økonomi – ikke alene i forhold til overordnede nøgletal som f.eks. omsætning og eksport men også i forhold til deres investering i forskning og udvikling, der er noget større end gennemsnittet for andre private, danske virksomheder” udtaler Hanne Elisabeth Rasmussen, direktør i Fondenes Videnscenter.  

I 2021 havde de fondskontrollerede virksomheder 12.200 fuldtidsårsværk inden for området forskning og udvikling (FoU) og investerede 17,4 mia. kr. i egen FoU. Virksomhederne anvendte derudover 14,1 mia. kr. til køb af FoU uden for egen virksomhed eller koncern. 

Læs hele analysen her. 

Hent et fakta-ark der giver et hurtigt overblik over analysen her. 

Om Fondenes Videnscenter: 

  • Fondenes videnscenter er en forening stiftet i 2017 af en række erhvervsdrivende og filantropiske fonde og foreninger, der ønskede at øge samfundets viden om filantropiske fonde og foreningers arbejde, deres betydning for samfundet samt styrke vidensdeling og samarbejde blandt fonde og foreninger med filantropiske uddelinger. 
  • Fondenes Videnscenter baserer sin vidensformidling på kvantitative analyser og faktaark og kildeangivet kvalitative data. Se flere analyser mv. på fondenesvidenscenter.dk/analyser-og-notater