I 2020 er der sket et fald på 418 mio. kr. i fondenes bevillinger til kultur sammenlignet med 2019. Det skyldes sandsynligvis følgevirkningerne af corona-pandemien.

2020 var et svært år for kulturlivet på grund af COVID-19. Bevillingerne fra fondene faldt med 418 mio. kr. sammenlignet med 2019. Det viser en ny analyse af fondenes bevillinger til kultur i perioden 2016-2020 foretaget af Fondenes Videnscenter.

“I 2020 var landet ramt af massive nedlukninger, og det var svært for bevillingsmodtagerne og fondene at gennemføre projekter. Samtidig skabte pandemien også økonomisk usikkerhed hos mange virksomheder. På den baggrund har flere fonde meldt ud, at pandemien er årsagen til, at bevillingerne faldt i den periode,” siger direktør i Fondenes Videnscenter Hanne Elisabeth Rasmussen.

Nedlukningen spændte ben for bevillinger

Hos bl.a. Det Obelske Familiefond havde COVID-19 betydning for størrelsen på 2020s bevillinger.

”Fondets aktiviteter har som det øvrige samfund været præget af corona-pandemien, og bevillingerne har været væsentligt reduceret som følge af usikkerhed i forhold til fondets finansielle indtægter,” skriver fonden i sin årsrapport fra 2020.

Pandemien har også påvirket bevillingerne hos Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Her har pandemien besværliggjort bevillinger til kultur i 2020, så der blev uddelt 70 millioner kroner mindre end forrige regnskabsår.

“Vi havde både et fald i antallet af ansøgere og i de ansøgte beløb. Det skyldes, at samfundet var helt eller delvist lukket i tre fjerdedele af fondens regnskabsår. Det har især påvirket kulturelle institutioners udvikling af nye og større projekter, men det har også været mærkbart, at studerende kun i et beskedent omfang har kunne begynde på studier i udlandet,” udtalte fondsdirektør Christine Wiberg-Lyng til Fundats i november 2021.

På trods af faldet er kulturområdet fortsat et af områder, som fondene bevilgede flest penge til. De bevilgede 2,5 mia. kr. i 2020 svarende til 13 % af fondenes samlede bevillinger på 19,6 mia. kr. i 2020.

Særlige bevillinger til kulturen

På trods af det samlede fald i bevillingerne til kulturen, har flere fonde lavet særlige bevillinger til kulturen under COVID-19.

En række fonde stod bag initiativet “Sammen om kunsten”, der gav kunst-og kulturlivet rum til at nytænke både de fysiske og digitale formater inden for kunstoplevelser.

Flere fonde delte også egenhændigt beløb ud som en hjælp til den pressede kultur under COVID-19. Blandt andre donerede Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 25 millioner kroner til 27 udvalgte kulturinstitutioner, som fonden har langvarige relationer til.

Mindre fonde fylder meget på kulturområdet

Mens fondene samlet set bevilgede færre midler til kulturen i 2020 end i 2019, har de fonde, der samlet set bevilliger flest penge, øget deres bevillinger til kulturelle formål i 2020.

De fem fonde, der bevilgede mest til kulturformål i 2020, stod for 65 % af fondenes samlede
bevilgede midler til kulturen. Det hører dog også med til billedet af fondenes bevillinger til kulturområdet i 2020, at de små, mindre og mellemstore fonde – igen målt på bevillingsniveau- fylder forholdsmæssigt mere i det samlede bevillingsbillede til kulturformål, end de gør til forskningsformål og natur-, klima- og miljøformål, der også er blandt de formål, fondene bevilger flest midler til.

Mere information

Hent hele analysen her.

For mere information kontakt Kommunikations- og pressechef i Fondenes Videnscenter Ann-Sofie Nielsen på asn@fondenesvidenscenter.dk eller mobil 51 94 93 39.