Danske fondes bevillinger til sociale formål steg fra 2020-2021, selvom antallet af bevillinger til området faldt i samme periode, viser ny analyse fra Fondenes Videnscenter.

Fondenes Videnscenters seneste analyse af fondenes bevillinger til sociale formål viser, at selvom de samlede bevilgede midler til formålet steg med 325 mio. kr. fra 2020 til 2021, er antallet af bevillinger til sociale formål faldet med 5.500 i samme periode.

Til trods for de flere penge til sociale formål og et fald i antal af bevillinger, har sociale formål stadigvæk den laveste gennemsnitsbevilling, sammenlignet med øvrige formål. Det tilskrives de mange små fonde, der støtter sociale formål og samtidig giver forholdsmæssigt små bevillinger til formålet.

“Som bevillingsområde er sociale formål kendetegnet ved, at formålet både modtager flest bevillinger og modtager bevillinger fra flest fonde, sammenlignet med de øvrige bevillingsområder. Men formålet er langtfra det område, der får flest midler. De nye tal peger dog på, at størrelsen på bevillinger til sociale formål kunne være på vej op.”

Hanne Elisabeth Rasmussen, direktør i Fondenes Videnscenter.

Analysen viser desuden, at fondene bevilgede i alt knap 1,8 mia. kr. til sociale formål i 2021. Dette er en betydelig stigning fra ca. 1 mia. kr. i 2017. Især de erhvervsdrivende fonde har spillet en stor rolle i denne stigning med en øgning på 393 mio. kr. i perioden 2017-2021. Her stod de erhvervsdrivende fonde for knap 400 mio. kr., eller cirka halvdelen, af den samlede forøgelse af bevillinger til sociale formål i perioden 2017-2021.

Læs den fulde analyse her.