Den tidligere næstformand Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden, overtog depechen fra Jesper Nygård på den netop afholdte ordinære generalforsamling i Fondenes Videnscenter. Rie Odsbjerg Werner, adm. direktør i TrygFonden, er ny næstformand.

Tirsdag 28. marts 2023 afholdt foreningen Fondens Videnscenter sin årlige generalforsamling.

På mødet blev bestyrelsens beretning og foreningens årsregnskab fremlagt og godkendt af medlemmerne.

Samtidig var det året, hvor Fondenes Videnscenter sagde farvel til bestyrelsesformand Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, der efter at have været foreningens næstformand siden videnscenterets stiftelse i december 2017, sidste år overtog formandsposten.

Valg til bestyrelsen

På den ordinære generalforsamling var der valg til bestyrelsen. Ifølge foreningens vedtægter er halvdelen af bestyrelsens medlemmer på valg hvert år, og i år var der således fem bestyrelsesmedlemmer på valg: Jesper Nygård og Marianne Kofoed, der ikke kunne genvælges, samt Bo Rygaard, Frank Rechendorff Møller og Mads Lebech, der genopstillede til bestyrelsen. Bo Rygaard, Frank Rechendorff Møller og Mads Lebech blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for to år frem til ordinær generalforsamling 2025. Desuden blev Claus Omann Jensen og Rie Odsbjerg Werner begge valgt til bestyrelsen for første gang. De bestrider også begge posten i to år frem til ordinær generalforsamling 2025.

Som suppleanter blev Ane Hendriksen genvalgt. Desuden valgte generalforsamlingen Søren Staugaard Nielsen som ny suppleant efter Christine Buhl Andersen, der blev valgt som suppleant på sidste generalforsamling og siden er indsuppleret i bestyrelsen. Den tredje suppleant er Esther Nørregård-Nielsen, der blev valgt ved sidste generalforsamling i 2022.

Bestyrelsens konstituering

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med den tidligere næstformand Henrik Lehmann Andersen som formand og Rie Odsbjerg Werner som næstformand.

Henrik Lehmann Andersen ser frem til fortsat at bidrage til videncenteret udvikling. Han udtaler:

Den tidligere formand har overleveret en forening i god gænge til mig. Det handler fortsat om at styrke medlemmernes relationer til hinanden for derigennem at øge viden og lyst til at dele viden med hinanden. Det handler også om at øge kendskabet til danske fonde og filantropiske foreninger, deres aktiviteter og betydning for samfundet. Som tidligere næstformand har jeg været tæt på den gode udvikling, som jeg vil bidrage til fortsætter i de kommende år – til gavn for medlemmerne og til gavn for samfundet.”

Også foreningens nye næstformand vil arbejde for dialog med og kendskab til fondene i omverdenen. Rie Odsbjerg Werner udtaler:

Fondene i Danmark spiller en stadig større rolle i løsningen af nogle af vores samfunds største udfordringer, og jeg vil gerne bidrage til en vedvarende og stærk dialog mellem fondsverdenen og det omkringliggende samfund. Det giver os mulighed for at identificere, hvor vi som fonde og filantropiske foreninger kan gøre en forskel med de betydelige midler og den særlige konstruktion og rolle, vi har. Samtidig er det en hjertesag for mig, at vi som fonde og filantropiske foreninger har særlig fokus på transparens i det arbejde, vi udfører, og som er med til at understøtte fondenes legitimitet.

Den samlede bestyrelse ser nu således ud:

Bestyrelsesmedlemmer
Henrik Lehmann Andersen, Nordea-fonden (formand)

Rie Odsbjerg Werner, TrygFonden (næstformand)

Bo Rygaard, Dreyers Fond, KV Fonden og KFI Erhvervsdrivende Fond (genvalg)

Christine Buhl Andersen, Ny Carlsbergfondet (indsuppleret)

Christine Wiberg-Lyng, Aage og Johanne Louis-Hansens fond

Frank Rechendorff Møller, Augustinus Fonden (genvalg)

Henriette Christiansen, Egmont Fonden

Mads Lebech, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond (genvalg)

Suppleanter til bestyrelsen

Ane Hendriksen, VELUX FONDEN (genvalg)

Søren Staugaard Nielsen, Rambøll Fonden (nyvalg)

Esther Nørregård-Nielsen, Oak Foundation Denmark

FAKTA:

Fondenes Videnscenter er en forening, som blev stiftet i 2017 af en række filantropiske fonde og foreninger, der ønskede at formalisere deres samarbejde, samle fondsdanmark og øge samfundets viden om filantropiske fonde og foreningers arbejde og betydning for samfundet.

I Fondenes Videnscenters bestyrelse er ni af foreningens medlemmer repræsenteret. Derudover vælger generalforsamlingen tre suppleanter.