Ny undersøgelse kaster lys over danskernes opfattelse af filantropiske fonde i perioden 2019-2023. Den viser, at de fleste danskere kender mindst én fond og opfatter fondenes samfundsværdi som positiv.

Fondenes Videnscenter har netop udgivet resultaterne fra deres årlige kendskabsanalyse af danskernes holdning til landets filantropiske fonde. Analysen giver et indblik i udviklingen fra 2019 til 2023 og viser, at der er stort kendskab til og en positiv opfattelse hos de fleste danskere. Der er dog også et lille fald i de positive tendenser.

På trods af dette fald, har danskerne stadig en overvejende positiv holdning til fondene. Seks ud af ti danskere forbinder fonde med positive værdier såsom støtte, fællesskab og altruisme.

Tilliden til store institutioner og aktører i samfundet er generelt faldet fra 2022-2023 og her følger fondene med. De holder tredjepladsen på listen over de institutioner, som danskerne har mest tillid til, lige efter domstolene og politiet, men kigger man nærmere på tallene ser man, at tilliden til fondene er faldet – ligesom den er til andre institutioner og større aktører i samfundet.

“Det er positivt, at undersøgelsen viser fortsat høj tillid fra danskerne til de almennyttigt uddelende fonde, og at seks ud af ti danskere i undersøgelsen aktivt anerkender fondenes samfundsværdi. Det er samtidig en bekymrende udvikling, at flere danskere ikke tager stilling til spørgsmålet om fondenes samfundsværdi, og at danskernes tillid til fondene, andre samfundsaktører og de bærende institutioner i samfundet uden undtagelse er faldet.

Hanne Elisabeth Rasmussen, direktør i Fondenes Videnscenter.

Læs den fulde analyse her.