En enig generalforsamling besluttede at bestyrelsen for Fondenes Videnscenter fortsætter endnu et år. Efter at alle bestyrelsesmedlemmer fra foreningens stiftelse er faldet for vedtægternes regler om maksimal valgperiode på de seneste to generalforsamlinger, kan foreningen i år se frem til et år med fortsat kontinuitet i bestyrelsen.

Tirsdag 9. april 2024 afholdte Fondenes Videnscenter sin årlige ordinære generalforsamling.

På mødet blev bestyrelsens beretning og foreningens årsregnskab fremlagt og godkendt af medlemmerne.

Valg til bestyrelsen

På den ordinære generalforsamling var der valg til bestyrelsen. Ifølge foreningens vedtægter er halvdelen af bestyrelsens medlemmer på valg hvert år og et bestyrelsesmedlem kan kun genvælges for to valgperioder, i alt fire år, i træk. I modsætning til sidste år – hvor der skete en større udskiftning i foreningens bestyrelse – kunne de fire bestyrelsesmedlemmer, som var på valg til dette års generalforsamling genvælges.

Alle fire, Christine Buhl Andersen, Ny Carlsbergfondet, Christine Wiberg-Lyng, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Henriette Christiansen, 15. Juni Fonden og Henrik Lehmann Andersen, Nordea-fonden, blev genvalgt. Det samme gjorde Esther Nørregård-Nielsen, Oak Foundation Denmark, der genopstillede som suppleant.

Efter valget til bestyrelsen består den samlede bestyrelse for Fondenes Videnscenter af:

 • Bo Rygaard, Dreyers Fond, KV fonden og KFI Erhvervsdrivende Fond (udtræder efter foreningens vedtægter af bestyrelsen ifm. ordinær generalforsamling 2025)
 • Christine Buhl Andersen, Ny Carlsbergfondet (på valg i 2026, kan genopstille)
 • Christine Wiberg-Lyng, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond (udtræder efter foreningens vedtægter af bestyrelsen ifm. ordinær generalforsamling 2026)
 • Frank Rechendorff Møller, Augustinus Fonden (udtræder efter foreningens vedtægter af bestyrelsen ifm. ordinær generalforsamling 2025)
 • Henriette Christiansen, 15. Juni Fonden (udtræder efter foreningens vedtægter af bestyrelsen ifm. ordinær generalforsamling 2026)
 • Henrik Lehmann Andersen, Nordea-fonden (udtræder efter foreningens vedtægter af bestyrelsen ifm. ordinær generalforsamling 2026)
 • Mads Lebech, A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal (udtræder efter foreningens vedtægter af bestyrelsen ifm. ordinær generalforsamling 2025)
 • Claus Omann Jensen, Færchfonden (på valg i 2025, kan genopstille)
 • Rie Odsbjerg Werner, TrygFonden (på valg i 2025, kan genopstille)

Suppleanter:

 • Ane Hendriksen, VELUX Fonden (udtræder som suppleant til bestyrelsen efter vedtægtens bestemmelser ifm. ordinær generalforsamling 2025)
 • Esther Nørregård-Nielsen, Oak Foundation Denmark (udtræder som suppleant til bestyrelsen efter vedtægtens bestemmelser ifm. ordinær generalforsamling 2026)
 • Søren Stausgaard Nielsen, Rambøll Fonden (på valg i 2025, kan genopstille)
Bestyrelsens konstituering

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og både formand Henrik Lehmann Andersen samt næstformand Rie Odsbjerg Werner fortsætter på deres poster.

Formandskabet ser frem til at fortsætte deres samarbejde i det kommende år. Henrik Lehmann Andersen udtaler:

“Jeg er glad og taknemmelighed for at fortsætte som formand for Fondenes Videnscenter – og ikke mindst at fortsætte det gode samarbejde med næstformanden Rie Odsbjerg Werner. Sammen med bestyrelsen ser jeg frem til at fortsætte udviklingen af Fondenes Videnscenter inden for de rammer, vi har arbejdet med siden stiftelsen. Foreningen har mulighed for at afprøve flere, nye initiativer i de kommende år, der har fokus på mere fondsviden, mere formidling og flere tilbud til gavn for både medlemmer og omverdenen. Det glæder jeg mig meget til at være en del af.”

En enig Rie Odsbjerg Werner stemmer i:

”Det er en fornøjelse at være med til at understøtte Fondenes Videnscenter igennem foreningens bestyrelse. Især fordi Fondenes Videnscenter er et godt sted, hvor der både er rum til at drive en fast portefølje af opdateret fondsviden og at tage aktuelle emner op. Det er f.eks. bæredygtighed i det almennyttige arbejde, der har været højt på agendaen siden starten af 2023. Den indsats fortsætes i år, hvor ambitionen er at FVC er med til at udbrede eksempler på fondspraksis der styrker bæredygtig tænkning og udvikling af almennyttige indsatser. Her ser vi altså videre end de nye rapporteringskrav og ser på konkrete, lovende indsatser for fremtiden.”