Fondenes Videnscenter blev stiftet i 2017 af en række filantropiske fonde og foreninger, der ønskede at formalisere deres samarbejde, samle fondsdanmark og øge samfundets viden om filantropiske fonde og foreningers arbejde og betydning for samfundet.

I vores vedtægter er formuleret to hovedformål:
  1. at øge informationsniveauet hos medlemmerne om aktuelle, relevante emner og at styrke vidensdeling og samarbejde mellem medlemmerne
  2. at øge kendskabet til de danske fonde og filantropiske foreninger, deres rammevilkår og aktiviteter og deres betydning for samfundet for derigennem at medvirke til at fremme grundlaget for deres virke i Danmark
Vores aktiviteter

Vi udarbejder analyser, faktaark og vidensnotater, som vi formidler både til vores medlemmer og til de mange, der er i kontakt med og har interesse for de filantropiske fonde og foreninger. Bl.a. ansøgere til fondene og foreningerne, deres mange samarbejdspartnere, myndighederne og andre med interesse i deres arbejde og betydning for samfundet.

Vi faciliterer fondnetværk, samarbejde og vidensdeling blandt medlemmerne. Dertil arrangerer vi løbende aktiviteter, der også er henvendt til fonde og foreninger uden for medlemskredsen, da vi på den måde arbejder for at blive den samlende fondsforening for filantropiske fonde og foreninger i hele Danmark.

Vi samarbejder med organisationer om seminarer, konferencer og oplæg, hvor vi kan bidrage til at øge vidensniveauet om de filantropiske fonde og foreningers arbejde.

Vi er koordinerende led mellem de filantropiske fonde og foreninger og Danmarks Statistik i arbejdet med at styrke den offentlige statistik på fondsområdet.