Den kommunale og regionale refusionsordning indeholder en tilbagebetalingsregel, der af fonde og kommuner ofte omtales som fondsmoms. Ordningen er kompleks og giver udfordringer for både bevillingsgivere og -modtagere. Notatet er opdateret ultimo maj 2024.

Dette notat beskriver regelgrundlaget for refusionsordningen og hvad fonde og ansøgere skal være opmærksomme på i forbindelse med ordningen.

Notatet beskriver regelgrundlaget for refusionsordningen, og hvad fonde og ansøgere skal være opmærksomme på i forbindelse med ordningen.

Notatet indeholder desuden tabeller, der viser hvilke konsekvenser fondsmoms og refusion af købsmoms har for købekraften af fondens bevilling (s. 6 og 8), og et ’afklaringstræ’, som fondene kan bruge, når de skal orientere sig i hvilke projekter, der falder ind under ordningen (s. 13).

Den kommunale og regionale momsrefusionsordning er relevant, når fonde giver bevillinger til kommuner og regioner. Herunder også bevillinger til organisationer og institutioner, der hører under kommuner og regioner (f.eks. museer, spillesteder, børnehaver, biblioteker m.v.).


Kilder