Hvert år udarbejder Fondenes Videnscenter en række analyser omhandlende fondenes bevillinger. Denne analyse dækker nøgletal for bevillingerne i 2022 på et overordnet niveau. Analysen baserer sig på de senest tilgængelige tal fra Danmarks Statistik rekvireret via særkørsler for Fondenes Videnscenter. Analysen giver et indblik i, hvordan bevillingerne har udviklet sig fra 2018 til 2022, hvilke formål der blev støttet, og hvem pengene gik til.

Analysen viser bl.a. at i 2022 bevilgede de danske fonde 32,4 mia. kr. Det er en stigning på 6,5 mia. kr. fra 2021 og 15,4 mia. kr. mere end i 2018. Væksten i de almennyttige bevillinger fra 2021 til 2022 udgjorde 1,7 mia. kr. De ikke-almennyttige bevillinger steg fra 627 mio. kr. i 2021 til 5,3 mia. kr. i 2022.

Erhvervsdrivende fonde bidrog med 19,7 mia. kr. i 2022, hvilket er 1,1 mia. kr. mere end i 2021. De almene fonde3 og fondslignende foreninger bidrog tilsammen med 12,6 mia. kr. i 2022, hvilket er 5,4 mia. kr. mere end i 2021. Det skal bemærkes, at de fleste af de ekstraordinært store, ikke-almennyttige bevillinger i 2022 kom fra almene fonde. Ser man bort fra denne type af bevillinger, var der en stigning på ca. 900 mio. kr. i bevilgede midler fra de almene fonde fra 2021 til 2022.

​Ud over denne overordnede analyse udarbejder Fondenes Videnscenter også analyser, der dykker ned i bevillinger til de fleste af de formål, der indgår i denne analyse. Det er f.eks. bevillinger til kulturelle formål eller sundhedsformål. Disse særanalyser udkommer løbende i 2024.