Er du på jagt efter et hurtigt overblik og indblik i det danske fondslandskab? Vi har samlet seks overskuelige dokumenter, der hjælper dig på vej.

Danske fonde bevilligede i 2021 næste 26 milliarder til almennyttige formål. Bag det store bidrag til samfundet ligger et mangfoldigt landskab af store og små filantropiske organisationer: Erhvervsdrivende fonde, almene fonde og filantropiske foreninger med forskellige formål, organisering og historie.

Hvis du har brug for en tilgængelig indføring og et hurtigt overblik over det danske fondslandskab, skal du læse videre her.  I boksen til højre – eller nederst, hvis du læser på din mobiltelefon – finder du seks dokumenter, der tilsammen giver dig et overblik over den danske fondssektor.

 • Fakta-arket “Fondes bevillinger i 2021”
  I dette faktaark kan du læse om, hvilke typer fonde, der uddelte hvor meget, hvilke områder de støttede, og hvem pengene gik til i 2021.
 • Fakta-arket “Fondes danske erhvervsaktivitet”
   I dette faktaark kan du danne dig et overblik over fondes danske erhvervsaktivitet.
 • Vidensnotat om Fondsdanmark
  Dette notat giver en tilgængelig overblik over det danske fondslandskab og et indblik i hvilken rolle  private, selvejende fonde og fondslignende foreninger, der som en væsentlig del af deres virke også foretager almennyttige uddelinger, spiller i det danske samfund.
 • Fakta-arket “Fonde og skat”
  Faktaarket beskriver i hovedtræk skattereglerne for danske almene og erhvervsdrivende fonde. Reglerne om beskatning af fonde mv. findes i fondsbeskatningsloven.
 • Vidensnotat om Fonde og skat
  I dette notat, som er udarbejdet af PwC for Fondens Videnscenter gennemgås de grundlæggende regler for beskatning af såvel erhvervsdrivende som ikke-erhvervsdrivende fonde.
 • Fakta-arket “Anbefalinger for god fondsledelse”
  I dette faktaark kan du læse, hvad anbefalingerne går ud på, hvad formålet er med dem, og hvor langt fondene er med at efterleve dem.

Hvis du vil gå mere i dybden og ned i detaljen, finder du analyser af fondes bevillinger til forskellige områder her.