I dette notat gennemgås de grundlæggende regler for beskatning af de såvel erhvervsdrivende som ikke- erhvervsdrivende fonde. Notatet er udarbejdet af PwC på foranledning af Fondenes Videnscenter i juli 2024.

Notatet gennemgår det gældende beskatningsregler. Herunder de gældende fradrag, transparensreglen og prioriteringsreglen. Du kan også læse om

Notatet gennemgår det gældende beskatningsregler, herunder fradrag for uddelinger, transparensreglen og prioriteringsreglen. Du kan også læse om regler for beskatning af kapitalgevinster, regler for gaver og arv samt succession og minimumsbeskatning. Endelig gennemgås beskatning af CFC-indkomst.