Tirsdag 23. marts afholdte Fondenes Videnscenter sin årlige ordinære generalforsamling, hvor der bl.a. var valg til bestyrelsen, blev vedtaget vedtægtsændringer og blev fremlagt en ekstern evaluering af Fondenes Videnscenter.

Generalforsamlingen foregik online, som følge af det gældende forsamlingsforbud med Søren Kaare-Andersen, direktør i Bikubenfonden, som dirigent.

På mødet blev bestyrelsens beretning og foreningens årsregnskab fremlagt og godkendt af generalforsamlingen. Der blev desuden fremlagt en evaluering af Fondenes Videnscenters første to år i drift ved ekstern evaluator Michael Hjortlund, Valcon. Læs evalueringens hovedkonklusioner her.

Valg til bestyrelsen

På den ordinære generalforsamling var der også valg til bestyrelsen. Ifølge foreningens vedtægter er halvdelen af bestyrelsens medlemmer på valg hvert andet år. Tre ud af de fire bestyrelsesmedlemmer på valg ønskede at genopstille, og der var desuden opstillet to nye kandidater til bestyrelsen samt tre nye suppleanter.

Bestyrelsens konstituering

Straks efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Hansen som formand (genvalg) og Jesper Nygård (Realdania) som næstformand (genvalg). Den samlede bestyrelse ser herefter således ud:

Bestyrelsesmedlemmer

Lars Hansen, Villum Fonden (formand)
Jesper Nygård, Realdania (næstformand) (genvalg)
Marianne Kofoed, Bevica Fonden (genvalg)
Per Have, Bitten & Mads Clausens Fond
Bo Rygaard, Dreyers Fond, KV Fonden og KFI Erhvervsdrivende Fond (genvalg)
Mads Lebech, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond (nyvalg)
Anne-Marie Skov, Tuborgfondet, Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet
Henrik Lehmann Andersen, Nordea-Fonden
Frank Rechendorff Møller, Augustinus Fonden (nyvalg)

Suppleanter til bestyrelsen

Ane Hendriksen, VELUX FONDEN (nyvalg)
Henriette Christiansen, Egmontfonden (nyvalg)
Jesper Mailind, LEO Fondet (nyvalg)

Læs mere om de nye medlemmer af Fondenes Videnscenters bestyrelse her.