Fondenes Videnscenters stiftende generalforsamling i december 2017 besluttede at gennemføre en evaluering af videnscenteret arbejde efter to års fuld drift i den nye organisation (perioden oktober 2018-oktober 2020). Evalueringen er nu afsluttet og blev fremlagt på generalforsamlingen 2021.

Evalueringen, der er baseret på interviews med medlemmer, bestyrelse og eksterne interessenter samt en tilfredshedsmåling blandt alle medlemmer, viser en overordnet tilfredshed med Fondenes Videnscenters værdiskabelse for medlemmerne og et positivt syn på videnscentret blandt eksterne samarbejdspartnere.

Det tydeligste budskab i evalueringen er et ønske om – som det formuleres i evalueringen – ”endnu mere videnscenter og medlemsforening”. De adspurgte medlemmer efterspørger ”Flere netværk, flere publikationer og mere relevant vidensdeling – både mellem fondene og i forhold til resten af samfundet.”

”Det er godt og retningsgivende at få ord på, at der overordnet er tilfredshed med det, vi har leveret, og at man ønsker sig mere. Og så indeholder evalueringen nogle gode betragtninger om, at vi nu stille og roligt kan bevæge os videre fra de meget ordrige, omfangsrige analyser i starten, hvor basisfakta skulle på plads, til fremover at frigive ressourcer til andre typer af analyser og aktiviteter, der kan danne baggrund for mere vidensdeling blandt fondene og til det omgivende samfund. Og så vil der blive lagt endnu flere kræfter i netværkene,” siger direktør Hanne Elisabeth Rasmussen.

Hent hovedkonklusionerne fra evalueringen her.