Mads Lebech, Frank Rechendorff Møller og Per Have er nye bestyrelsesmedlemmer i Fondenes Videnscenter, som har udvidet bestyrelsen fra otte til ni personer.

Ved bestyrelsesmødet den 25. februar 2021 og Fondenes Videnscenters ordinære generalforsamling 2021 trådte tre nye bestyrelsesmedlemmer ind i Fondenes Videnscenters bestyrelse.

Per Have, direktør i Bitten & Mads Clausens Fond, der blev valgt som suppleant til bestyrelsen på generalforsamlingen i 2020, blev indsuppleret i bestyrelsen frem til den ordinære generalforsamling 2022.

Derudover er Mads Lebech, direktør i A.P. Møller Fonden, og Frank Rechendorff Møller, administrerede direktør i Augustinus Fonden, blev valgt på den ordinære generalforsamling 2021 som nye medlemmer af bestyrelsen for en toårig periode.

Ud af bestyrelsen er trådt Sten Scheibye, der blandt andet er bestyrelsesformand i Knud Højgaards Fond og Industriens Fond, og Marianne Philip, som blandt andet er formand for Komiteen for god Fondsledelse, næstformand i Novo Nordisk Fonden og bestyrelsesformand i Gerda & Victor B. Strands Fond.