Anbefalingerne for god Fondsledelse har været gældende siden 2014 og er senest justeret i 2020. I dette faktaark kan du læse, hvad anbefalingerne går ud på, hvad formålet er med dem, og hvor langt fondene er med at efterleve dem.


Kilder: