Som fonde har vi det til fælles, at vi er formålsstyrede organisationer. Med en altoverskyggende fundats i ryggen engagerer vi os i projekter og initiativer inden for vidt forskellige emner og områder – og med meget forskellige missioner og visioner. Vi er alle styret af et ønske om at bevare noget, drive noget, skabe noget, fremme noget eller ændre noget.

Men mange fonde – på tværs af det danske fondslandskab – har efterhånden en del år på bagen. Vores historiske ophav og fundatser går langt tilbage, til en tid, der så ganske anderledes ud, end den verden vi kender i dag.

Derfor har vi en særlig opgave med både at kigge bagud og fremad på én og samme tid. Bagud, for at forstå og efterleve ’vores stifters vilje’, og fremad for at fortolke den og gøre den relevant, nærværende og vigtig for vores samtid og fælles fremtid. Kun på den måde, kan vi som fonde vedblive med at være aktuelle, også på den lange bane, gennem vores mange aktiviteter.

Konkurrenceevne er kernen

Hos os i Industriens Fond handler det om at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Det er den mission, der guider vores bestyrelse, når fonden igangsætter nye initiativer. Det er den mission, som er drivkraften hos fondens bevillingsmodtagere og samarbejdspartnere, når de hver dag hjælper danske virksomheder i en omskiftelig og til tider vanskelig virkelighed. Og det er den mission, som fondens sekretariat konstant forfølger, uanset om det er med en kort tidshorisont eller om det handler om et langt sejt træk.

Men konkurrenceevne er en svær størrelse og kan dække over mange emner og variabler, som vi i fonden hele tiden søger at blive klogere på. Vi har en pligt til hele tiden at være i trit med det erhvervsliv, som vi er sat i verden for at hjælpe. Og gerne også være et skridt foran en gang i mellem, selvom det er svært i et land fyldt med dygtige iværksættere, erhvervsfolk og visionære virksomheder.

For at sparke samtalen i gang om dansk konkurrenceevne, og for at vi og alle andre kan blive mere vidende om emnet, har vi etableret et nyt råd, Dansk Konkurrenceevneråd. Med det nye råd vil vi gerne genstarte og opdatere debatten om dansk konkurrenceevne og brede den ud, så alle kan byde ind. På tærsklen til det nye år inviterede rådet derfor til en bred samfundssamtale om dansk konkurrenceevne og tager udgangspunkt i ét afgørende spørgsmål: Hvorfor Danmark?

Hvordan sikrer vi, at kunder, virksomheder, investorer og talenter fra udlandet kigger mod Danmark i fremtiden? Og hvordan sikrer vi at globale indkøbere foretrækker og efterspørger produkter og løsninger fra danske virksomheder. Kort sagt handler det om at skabe et Danmark, som verden vælger til – for det er jo essensen af en god konkurrenceevne.

Målet er, at vi, når rådets arbejde kulminerer hen over 2021 og 2022, får et endnu bedre og opdateret greb om de emner, tematikker og variabler som fonden, sammen med en masse andre aktører, fremadrettet skal beskæftige sig med. Forhåbentlig kommer vi til at stå tilbage med ny viden og interessante indspark, som fonden kan omsætte til konkrete projekter og indsatser, der stiller danske virksomheder bedst muligt på den globale scene og dermed også viser fondens relevans som medspiller for dansk erhvervsliv.

Pandemisk påvirkning

Som fond har vi nogle særlige kendetegn og karaktertræk, der adskiller os fra mange af de andre aktører i og omkring dansk erhvervsliv.

For eksempel har vi god tid. Ikke som en sovepude eller som et udtryk for grænseløs tålmodighed. Slet ikke. Vi ønsker at handle og skabe positive forandringer lige så hurtigt som det lader sig gøre. Men vi har tid til at opbygge, prioritere og optimere de rigtige tiltag. Vi har tid til at skabe synergi gennem gode partnerskaber med troværdige, handlekraftige og ambitiøse samarbejdspartnere. Vi har tid til at kapacitetsopbygge og lave forandringsskabende strukturer, der kan styrke dansk erhvervsliv på den lange bane. Vi har tid til at følge op, evaluere, forbedre og forankre. Og så har vi tid til at folde projekterne bredt ud, selvom det ofte er en langstrakt proces.

Den slags ting tager tid – og så kræver det risikovillighed. Der kan nemlig være lang vej fra de første gode tanker til den endelige impact forløses og viser sig på virksomhedernes top- og bundlinjer. Den slags tid og den risikovillighed kan en fond som Industriens Fond bære bedre end de fleste andre aktører i erhvervslivet, fordi den er risikovillig, uafhængig og har en solid kapitalbase, der tillader at tiltag trækker i langdrag, kuldsejler eller ligefrem fejler. At have de langsigtede briller på er således helt naturligt og de er standardudstyr hos os, ligesom de i øvrigt er det hos mange andre fonde.

Styrkelse af konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv er en mangeartet og langstrakt indsats – og det bliver det ved med at være. Men nogle gange er der behov for at handle hurtigt uden for meget betænkningstid. I en tid hvor banebrydende teknologi skyller ind over de danske virksomheder, hvor brexit og handelskrige reducerer virksomheders råderum, og hvor pandemier, finanskriser og økonomiske kriser sætter sig i den globale efterspørgsel, er agilitet et nøgleord. Som fond skal vi således også være i stand til både at agere og reagere med kort aftræk, for at vedblive med at være en relevant og værdiskabende medspiller for erhvervslivet.

Et meget aktuelt eksempel derpå står vi desværre midt i. Corona-krisen. Den er fulgt med os ind i det nye år og kommer nok til at følge os og vores omverden længe endnu. Dels som en sundhedskrise med til tider fatale følger, men også som en økonomisk krise, der kan have både kortsigtede og langsigtede konsekvenser for dansk erhvervsliv, danske eksportmarkeder og dermed også for Danmark og det danske samfund.

I takt med at første bølge af smitten bredte sig i starten af 2020, og epidemien blev til en pandemi, stod det klart, at virussen ville ramme dansk erhvervsliv på mange måder og med hård kraft. Forsyningskæder og outsourcet produktion blev hurtigt ramt og hastigt blev krisen mere omfattende og mange danske eksportmarkeder bremsede kraftigt op. For nogle virksomheder var det som om kunderne forsvandt fra den ene dag til den næste. Den slags gør ondt, og så er gode råd som regel dyre.

Men netop dér. I et erhvervsliv delvist ramt af granatchok og skrumpet efterspørgsel, var der behov for den agile udgave af Industriens Fond. Med kort aftræk søsatte vi en målrettet corona-indsats under overskriften genstartNU.dk.

Dels ville vi hjælpe virksomheder, hvor forretningen akut blev ramt af krisen, dels ville vi hjælpe mere robuste virksomheder til at udnytte krisen og den globale handelsmæssige tomgang til at optimere og innovere processer og forberede virksomheden og dens produktportefølje på en ny tid, når verden igen kan lukke sig op.

En række virksomheder har allerede skabt øget resiliens og innovation og alt i alt kommer vi til at berøre i omegnen af 3.000 virksomheder gennem genstartNU.dk-indsatsen. Nogle af nøgleordene har været handlekraft og hurtighed, men særligt vigtigt har det også været, at vi har eksekveret på virksomhedernes præmisser. Blandt andet med en hotline der var klar med værdifuld hjælp. Simpelt, gnidningsfrit og snarrådigt.

Bliv ved med at opdatere

Den agilitet som vi har udlevet under corona-krisen skal ikke ses som en new normal i Industriens Fond. Tværtimod er den nok snarere undtagelsen, der bekræfter reglen – altså reglen om, at vi typisk arbejder med lange seje træk, der til gengæld munder ud i stor og gerne vedvarende impact. Men den særlige corona-indsats er også et udtryk for, at fonden er klar til at handle på nye måder, når det er nødvendigt. Ikke som erstatning for de langsigtede ambitioner, men som et kærkomment supplement i en ekstraordinær og akut situation.

Selvom mange fonde har en fundats og et formål som er formuleret for mange år siden, og som i høj grad skal respekteres og efterleves, så er det altså vigtigt at vi også holder os aktuelle og relevante. Så vi støtter dem der skal støttes og gør det på det rigtige tidspunkt, på den rigtige måde og skaber de forbedringer som er så afgørende.

For at gøre det, er det vigtigt, at vi hele tiden holder os friske. Lytter til omverdenen, opdaterer vores virke og er klar til at handle, når der er behov for os. Og det skal der nok blive ved med at være. For Industriens Fonds vedkommende er vi en del af et dansk erhvervsliv, der står overfor store klimaudfordringer, nye kriser, eksponentiel teknologiudvikling og glubske konkurrenter. Sidstnævnte holder sig ikke tilbage med at udvikle og opdatere sig for at opnå gode resultater. Og det skal vi heller ikke gøre.