De færreste danskere kender Bitten & Mads Clausens Fond. Det til trods for, at fonden er blandt de største erhvervsdrivende fonde i Danmark – med 50,3 mia. kr. i aktiver og en egenkapital på 25 mia. kr.

Det billede ændrer sig, jo længere man bevæger sig mod Syddanmark. Tager man vejen omkring Sønderborg vil man opleve, hvordan Bitten & Mads Clausens Fond opfattes som en helt central aktør i lokalområdet, og er kendt af alle: Borgere, politikere, erhvervsfolk, osv.

Her er Bitten & Mads Clausens Fond eksponent for fremdrift og egnsudvikling. Ikke fordi det i sig selv er formålet for fonden, men fordi det har været det positive udkomme af fondens arbejde ”til gavn for Danfoss”. Bitten & Mads Clausens Fond kaldes ofte for Danfoss-fonden, hvilket fremhæver fondens ejerskab af den multinationale virksomhed med salg i over 130 lande. Fonden er stiftet i 1971 med det formål at skabe de bedste betingelser for virksomhedens fortsatte vækst og udvikling med udgangspunkt i dens geografiske placering på Als.

Fonden får i den konstellation rollen som igangsætter og ”anker”. Via sit engagement er fonden med til at skabe sikkerhed for at ideer kan skubbes i gang og projekter realiseres – også selvom det indimellem sker over mange år. Den sikkerhed er vigtig, fordi den giver tryghed for andre interessenter, som derved tør engagere sig. Selv en mindre donation fra fonden kan give vigtigt rygstød til et projekt, og betyde at 2+2 bliver til 5.

Bitten & Mads Clausens Fond er født med en lokal forankring i det sønderjyske, og har netop den geografi som omdrejningspunkt for sine aktiviteter. Det giver nogle ganske unikke muligheder for at præge egnen, som en national fond næppe ville kunne gennemføre på samme dedikerede vis. For med det lokale rodfæste følger også en veneration for området og et langsigtet perspektiv på udvikling, som begge er helt centrale for virkelig at kunne gøre en forskel.

Misforstå mig ikke: National fondsstøtte til lokalområdet er vigtig, og det er altid en stor glæde når en af Danmarks andre fonde vælger at støtte et lokalt projekt, som derved løftes til nye muligheder. Men som lokal fond kan Bitten & Mads Clausens Fond have mere bredde og længde i sine aktiviteter: De lokale projekter som vi engagerer os i, konkurrerer ikke med andre egne om at være vigtigst, og vi fokuserer i mindre grad på national bevågenhed eller en kortsigtet ”return on investment”. Fonden er desuden selv en del af livet i området, og kan via sit lokale netværk bidrage til idégenerering og projektudvikling.

Bitten & Mads Clausens Fond har langt perspektiv på mange af sine investeringerne. For fonden drejer det sig i sidste ende om at bidrage til forbedrede rammebetingelser for livet i den egn vi bor i. Fordi det er disse rammebetingelser som i sidste ende skaber udvikling i området. Det gør vi ikke for andres skyld, men fordi det ligger i fondens fundats og fordi det er til gavn for Danfoss. Heldigvis er fondens interesser i den sammenhæng sammenfaldende med andre politiske og erhvervsmæssige interesser i området.

Gennem de sidste 20 år har fondens og lokale interessenters enighed bidraget til en markant ændring af Sønderborg Kommune. I perioden er der kommet motorvej og universitet til byen. En ny bydel er skudt op ved havnefronten, hvor også det 4-stjernede hotel Alsik ligger. En oplevelsespark på Nordals – Universe – bliver indenfor de kommende år nabo til et stort ferieresort, som står færdig i 2024. I Sønderborg by findes i dag et pulserende erhvervsliv med indkøbscentre og en af Danmarks bedste biografer. Nationale kæder indenfor handel og restauration etablerer sig i Sønderborg, som for eksempel på bare et år har fået 8 nye spisesteder i byen. Flere er på vej – og der var mange i forvejen. Daglige fly mellem Sønderborg og København bringer erhvervsfolk og turister fra den ene by til den anden på 30 minutter. Koncertsteder, teatre og fritidsaktiviteter trives og udbygges. Der er symfoniorkester og et rigt fritidsliv i byen. Alt sammen i et geografisk naturskønt område med skov og strand på grænsen til Europa. Kort sagt: Her bor man godt.

Bitten & Mads Clausens Fond er stolt af at være en del af det arbejde der sker i byen, og er ydmyg omkring den centrale rolle, som vi i kraft af vores lokale tilhørsforhold får lov at spille i den forbindelse. Det er de mange stærke lokale kræfter som har gjort det muligt. Havde vi lokalt ventet på, at hjælpen skulle komme fra nationalt hold er jeg sikker på, at historien om Sønderborg i dag havde været en ganske anden – mindre positiv – fortælling.