Bestyrelsesmedlem

Mads Lebech

(f. 1967)
Credit:
Bestyrelsesmedlem

Mads Lebech (f. 1967)

Genvalgt på generalforsamlingen 2023 for to år frem til generalforsamlingen 2025.

STILLING
Direktør A.P. Møller Fonden
NUVÆRENDE TILLIDSHVERV
  • Medlem af Komitéen for god Fondsledelse
  • Formand for Frederiksbergfonden
SÆRLIGE KOMPETENCER
  • Netværk blandt fonde, organisationer, offentlige administrationer samt bredt politisk lokalt/nationalt
  • Mere end 20 års topleder erfaringer fra fonde, organisationer, den politiske verden og såvel offentlige som private bestyrelser
  • Organisationsopbygning og udvikling