Denne analyse dækker de fondsbevillinger, der blev bevilget i 2021, som havde sociale formål som hovedformål. Analysen er udarbejdet af Fondenes Videnscenter i 2023, hvor tallene for 2021 var tilgængelige.

Formålet med analysen er at give et indblik i fondenes bevillinger til sociale formål i forhold i nøgletal. Her kan du læse, hvem og hvad pengene gik til, samt se tilbage på, hvordan bevillingerne til sociale formål har udviklet sig fra 2017 til 2021. Sociale formål dækker over en række forskellige områder, herunder indsatser rettet mod personer med handikap og socialt udsatte, som omfatter mennesker med sociale problemer, f.eks. hjemløshed, misbrug, vold i nære relationer eller anbragte børn/ungedækker.

Ud over denne særanalyse med fokus på bevillinger til sociale formål udarbejder Fondenes Videnscenter også analyser, der ser på det samlede bevillingsbillede, samt analyser, der dykker ned i bevillinger til de fleste af de formål, der indgår i Danmarks Statistiks fondsstatistik. Den overordnede bevillingsanalyse blev udgivet i februar 2023, og de øvrige analyser udkommer løbende i 2023.