Denne analyse dækker de fondsbevillinger, der blev bevilget i 2020, som havde kultur som hovedformål. Analysen belyser udviklingen i fondenes bevillinger til kultur, herunder i forhold til størrelsen af deres uddelinger (bevillinger og udbetalinger i mio. kr. og antal bevillinger). Analysen er udarbejdet af Fondenes Videnscenter i 2022, hvor tallene for 2020 var tilgængelige.

2020 var et svært år for det danske kulturliv. Den verdensomspændende COVID-19 pandemi spændte ben og skabte store udfordringer for kulturområdet. Flere fonde oplevede, at det var svært for bevillingsmodtagere og fondene at gennemføre projekter som planlagt, og flere fondsdirektører har efterfølgende meldt ud, at kulturbevillingerne faldt i 2020 pga. COVID-19. Til trods for udfordringerne, bevilgede de danske fonde 2,5 mia. kr. til kulturelle formål i 2020. Kulturområdet var dermed fortsat et af de områder, som fondene bevilgede flest midler til. De samlede bevillinger til kulturen fra fonde og det offentlige var på ca. 27 mia. kr. i 2020.

Mens fondene samlet set bevilgede færre midler til kulturen i 2020 end i 2019, har de store og meget store fonde (målt på bevillingsniveau) øget deres bevillinger til kulturelle formål i 2020. De fem fonde, der bevilgede mest til kulturformål i 2020, stod for 65 % af fondenes samlede bevilgede midler til kulturen. Det hører dog også med til billedet af fondenes bevillinger til kulturområdet i 2020, at de små, mindre og mellemstore fonde (igen målt på bevillingsniveau) fylder forholdsmæssigt mere i det samlede bevillingsbillede til kulturformål, end de gør til forskningsformål og natur-, klima- og miljøformål, der også er blandt de formål, fondene bevilger flest midler til.

De bevilgede midler til kultur udgjorde 13 % af fondenes samlede bevillinger på 19,6 mia. kr. i 2020. Fondene støttede en lang række af kulturens hovedområder, og særligt kulturarv modtog mange fondsbevillinger. Hele 61 % af fondsmidlerne til kulturområdet gik i 2020 til kulturarv. Ser vi bredere på, hvem der modtog fondenes kulturbevillinger i 2020, står offentlige institutioner (som f.eks. museer) samt civilsamfundet som de største modtagergrupper.