Denne analyse dækker de fondsbevillinger, der blev bevilget i 2021, som havde uddannelse og folkeoplysning som hovedformål. Analysen er udarbejdet af Fondenes Videnscenter i 2023, hvor tallene for 2021 var tilgængelige.

Formålet med analysen er at give et indblik i fondenes bevillinger til uddannelse og folkeoplysning i forhold til nøgletal (antal bevillinger samt bevilgede og udbetalte midler), modtagere af fondsmidler og virkemidler.

Analysen giver et indblik i, hvem og hvad pengene gik til, samt ser tilbage på, hvordan bevillingerne til uddannelse og folkeoplysning har udviklet sig fra 2017 til 2021. Fondenes bevillinger til uddannelses- og folkeoplysningsformål i 2021 viser, at der er sket større ændringer i både de samlede bevillinger og i hvem der modtager flest penge. Fondenes Videnscenter har derudover indhentet ekstra data om fondsbevillinger fra store fonde med meget aktiviteter på området for at få mere indsigt i de store stigningerne i samlede bevillinger samt til visse underformål og modtagere.

 Ud over denne særanalyse med fokus på bevillinger til uddannelse og folkeoplysning udarbejder Fondenes Videnscenter også analyser, der ser på det samlede bevillingsbillede, samt analyser, der dykker ned i bevillinger til de fleste af de formål, der indgår i Danmarks Statistiks fondsstatistik. Den overordnede bevillingsanalyse blev udgivet i februar 2023, og de øvrige analyser udkommer løbende i 2023.