Denne analyse dækker de fondsbevillinger, der blev bevilget i 2021, som havde natur-, klima- og miljøformål som hovedformål. Analysen er udarbejdet af Fondenes Videnscenter i 2023, hvor tallene for 2021 var tilgængelige.

Formålet med analysen er at give et indblik i fondenes bevillinger til natur-, klima- og miljøformål i forhold til nøgletal (antal bevillinger samt bevilgede og udbetalte midler), modtagere af fondsmidler og virkemidler.

Analysen giver et indblik i, hvem og hvad pengene gik til, samt ser tilbage på, hvordan bevillingerne til formålet har udviklet sig fra 2017 til 2021. Før læsning af analysen er det værd at bemærke, at bevillinger, hvis primære formål er forskning på området natur-, klima- og miljøformål, ikke tæller med her, men tæller med i analysen af ”videnskabelige formål”. Flere fonde har peget på, at det forhold betyder en del for bevillingsanalysen på natur-, klima- og miljøområdet, fordi der er givet store forskningsbevillinger på området (minimum 1,5 mia. kr.). Danmarks Statistik har oplyst, at der fremadrettet (i fondsstatistikken 2022) bliver mulighed for at fordele forskningsbevillinger på de områder, forskningen vedrører.

​Ud over denne særanalyse med fokus på bevillinger til natur-, klima- og miljøformål udarbejder Fondenes Videnscenter også analyser, der ser på det samlede bevillingsbillede, samt analyser, der dykker ned i bevillinger til de fleste af de formål, der indgår i Danmarks Statistiks fondsstatistik. Den overordnede bevillingsanalyse og særanalysen af bevillinger til videnskabelige formål er begge udgivet i begyndelsen af 2023, og de øvrige analyser udkommer løbende i 2023.