Dette er en undersøgelse af kendskab til og opfattelse af fondene i den danske befolkning og blandt interessenter 2023. Analysen undersøger udviklingen i danskernes kendskab til fondene og deres vurdering af fondenes omdømme i perioden 2019-2023. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Fondenes Videnscenters medlemmer og Kantar Gallup og gennemført bredt i den danske befolkning blandt personer over 18 år.

Kendskabet til de danske fonde er stadig højt. Seks ud af ti danskere uhjulpet kan nævne mindst én fond. Det er færre end i 2022, hvor det var syv ud af ti. I forhold til danskernes hjulpne kendskab kan ni ud af ti nævne mindst én fond, hvilket er på niveau med 2022.

Danskernes tillid til de almennyttigt uddelende fonde og foreninger er faldet. Analysen viser også et fald i danskernes tillid til andre aktører i samfundet, og der er altså
potentielt en generel tendens til mindre tillid fra danskerne.