Fondenes videnscenter har netop budt COWIfonden velkommen i foreningen.

Fondenes Videnscenter blev stiftet i 2017 med ambitionen om at samle fondsdanmark og styrke vidensdelingen mellem de filantropiske fonde i Danmark. Dette arbejde er COWIfonden nu en aktiv del af. Fondenes Videnscenter, der nu tæller 53 medlemmer, glæder sig over det nye medlem.

“Vi er meget glade for at byde COWIfonden velkommen som medlem af Fondenes Videnscenter. COWIfonden bringer en stærk ekspertise inden for ingeniør- og naturvidenskab samt arkitektur, som vil bidrage positivt til vores fællesskab af fonde,” siger Hanne Elisabeth Rasmussen, direktør i Fondenes Videnscenter.

COWIfonden har valgt at blive medlem for at få inspiration og lære af de andre erhvervsdrivende fonde.

“COWIfonden har valgt at blive medlem af Fondenes Videnscenter for at blive inspireret af og lære fra de andre erhvervsdrivende fonde. Derudover ønsker COWIfonden at være med til at sprede budskabet om den fantastiske forretningsmodel som fondsejede virksomheder er,” udtaler Joan Maj Nielsen, direktør i COWIfonden.

COWIfonden blev grundlagt i 1973, da de tidligere partnere overførte ejerskabet til et privat aktieselskab med COWIfonden som eneejer. Fonden har fokus på forskning og højere uddannelse inden for ingeniør- og naturvidenskab samt arkitektur. Fonden uddeler midler til forsknings- og udviklingsprojekter med langsigtet effekt inden for COWI Gruppens aktivitetsområder.

I 2022 bevilgede fonden 19,7 mio. kr. til 19 forskningsprojekter, og i 2023 blev der uddelt 18,9 mio. kr.

Se alle medlemmer af Fondenes Videnscenter her.