Fondenes Videnscenter optager løbende nye medlemmer. Ønsker din fond eller forening at blive medlem, skal I opfylde en række betingelser:

 • I skal være omfattet af Lov om erhvervsdrivende fonde, Lov om fonde og visse foreninger eller Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.
 • I skal have hjemsted i Danmark
 • I skal have et eller flere vedtægtsmæssige formål, som er samfundsnyttige
 • I skal udøve jeres aktiviteter i overensstemmelse med de principper for god fondsledelse, som Komitéen for god Fondsledelse vedtager (Følg eller forklar), for så vidt principperne finder anvendelse for jer

 

Det er Fondenes Videnscenters bestyrelse, der vurderer, om nye medlemmer opfylder kriterierne for medlemskab.

Ansøg om medlemskab

Download ansøgningsskema og send det til sekretariatschef Hanne Elisabeth Rasmussen på her@fondenesvidenscenter.dk

Generalforsamling 2019

Næste generalforsamling finder sted torsdag den 28. februar 2019 klokken 16-18.

Kontingent

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent. Kontingentet baseres på en trappemodel, hvor medlemmerne indplaceres efter deres gennemsnitlige filantropiske og almenvelgørende uddelinger for de seneste tre år. Det enkelte medlem selvangiver sine filantropiske og almenvelgørende uddelinger for de enkelte år baseret på de godkendte regnskaber.

 

Stifterkredsen af 34 fonde har desuden indbetalt en startkapital svarende til 50 pct. af kontingentet for 2018. Denne indbetaling dækker opstartsomkostningerne.

 

Øvrige medlemmer, der melder sig ind sig efter stiftelsen, betaler kontingent for 2018 som beskrevet ovenfor, dog uden bidrag til startkapital. Ved indmeldelse i 1. halvår betales det fulde årlige kontingent, mens kontingentet reduceres med 50 % ved indmeldelse efter den 1. juli.

 

Kontingentsats A: Mindre end 5 mio. kr. betales 25.000 kr.
Kontingent B: Mere end 5 og mindre end 25 mio. betales kr. 50.000kr.
Kontingent C: Mere end 25 og mindre end 50 mio. kr. betales 75.000 kr.
Kontingent D: Mere end 50 og mindre end 100 mio. kr. betales 100.000 kr.
Kontingent E: Mere end 100 og mindre end 300 mio. kr. betales 150.000 kr.
Kontingent F: Mere end 300 mio. kr. betales 200.000 kr.

Medlemmer af Fondenes Videnscenter:

 • 15. Juni Fonden
 • A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond
 • Augustinus Fonden
 • Bevica
 • Bikubenfonden
 • C.L. Davids Fond og Samling
 • Carlsbergfondet
 • Bitten & Mads Clausens Fond
 • Den Danske Maritime Fond
 • Det Obelske Familiefond
 • Dreyers Fond
 • Egmont Fonden
 • Elsass Fonden
 • Færch Fonden
 • Helsefonden
 • Hempel Fonden
 • Industriens Fond
 • KFI Erhvervsdrivende Fond
 • Knud Højgaards Fond
 • Krista og Viggo Petersens Fond (KV Fonden)
 • Lauritzen Fonden
 • LEGO Foundation
 • LEO Fondet
 • Lundbeckfonden
 • Nordea-fonden
 • Novo Nordisk Fonden
 • Ny Carlsbergfondet
 • Otto Mønsteds Fond
 • Poul Due Jensens Fond
 • Realdania
 • Reinholdt W Jorck og Hustrus Fond
 • Rockwoolfonden
 • Spar Nord Fonden
 • TrygFonden
 • Tuborg Fondet
 • Velux Fonden
 • Villum Fonden
 • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond