Almennytte, selveje og stifters vilje. Det nogle af de begreber, der beskriver Fondsdanmark. Men hvad betyder ordene, og hvad betyder de for fondene og de fondslignende foreninger arbejde?

Det kan være svært at holde styr på det danske fondslandskab, fordi ordet ”fond” bruges til flere forskellige typer af organisationer, hvoraf nogle arbejder kommercielt, mens andre kun arbejder almennyttigt – og nogle gør begge dele. Og fordi nogle af de selskaber, der arbejder som fonde, faktisk er foreninger.

Dette notat har fokus på de private, selvejende fonde og fondslignende foreninger, der som en væsentlig del af deres virke også foretager almennyttige uddelinger.

Notatet er lavet til dem, der mangler et hurtigt overblik over fondsdanmark. Både fondene selv, der kan bruge det til at få et overblik over, hvilket landskab de opererer i, og til politikere, medier, fondsansøgere og andre, der har interesse i de almennyttigt uddelende fondes og fondslignende foreningers arbejde.


Kilder