Analyse af udvikling i antallet af fonde i Danmark fra 1999-2019

Denne analyse har til formål at belyse udviklingen i antallet af danske fonde i
kategorierne erhvervsdrivende fonde og almene (ikke-erhvervsdrivende)
fonde.
Analysen indgår i Fondenes Videnscenters øvrige analysearbejde for at afdække
den overordnede udvikling i danske fonde og fondenes trivsel.


Kilder:

Analysen er baseret på de seneste tal fra Danmarks Statistiks fondsstatistik, herunder en række særkørsler foretaget for Fondenes
Videnscenter.

Derudover er analysen baseret på aktindsigt i antallet af reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen for registrering i 2020 og 2019.