Forskningskortlægningen Sociale mursten afdækker viden om betydningen af arkitektur og fysiske rammer for brugere af velfærdsinstitutioner.

Der eksisterer en meget bred og varieret mængde forskning, som beskæftiger sig med, hvordan fysiske rammer påvirker eller spiller sammen med menneskers helbred, levevilkår, socialitet og fællesskaber generelt. I de seneste årtier er et stort felt af tværdisciplinær forskning om rummets og arkitekturens sociale betydning vundet frem, men uden at dette eksisterer som et afgrænset eller selvstændigt forskningsområde.

Både i forskning og praksis er der et behov for mere konsolideret viden om arkitektur og fysiske rammer, som gør en forskel for brugere af velfærdsinstitutioner, og heriblandt især for socialt udsatte grupper. Den viden skal bruges til at identificere de bedste praksisser og evidens i forhold til virkningsmekanismer, at identificere videnshuller samt på sigt skabe et tværgående begrebsapparat.

Kortlægningen giver et overblik over den eksisterende viden om de fysiske rammers betydning i velfærdsindsatser. Her defineret som centrale institutioner i velfærdsstaten, der har til hensigt at påvirke menneskers individuelle eller kollektive adfærd og positive udvikling i overensstemmelse med givne politiske og samfundsmæssige normer og ideologier.


Kortlægningen er finansieret af Realdania og indgår i Realdanias strategiske satsning på viden om arkitektur, som gør en forskel for brugere af velfærdsinstitutioner. VIVE Campbell har bidraget med midler til litteratursøgningen.

Forfattere

Seniorforsker Anu Siren, analytiker Sigrid Trier Grønfeldt, analytiker Asger Graa Andreasen og studentermedhjælper Fry Sigrid Bukhave