Inspirationskataloget “Museerne, universiteterne og forskningen” er en erfaringsopsamling fra Velux Fondens museumsprogram.

Organisationen Danske Museer og Velux Fonden var i maj 2019 rundt i landet på fem velbesøgte møder for at debattere museumsforskning. Afsættet for initiativet var Velux Fondens museumsprogram, der har som sit overordnede sigte at medvirke til at styrke forskningen og samtidig udvikle formidlingen på de danske museer. Centralt i alle projekterne står samarbejde mellem universitetsforskere og museumsforskere og museumsformidlere om tæt integrerede forsknings- og formidlingsprojekter.

Inspirationskataloget samler op på de erfaringer, der blev præsenteret og debatteret på møderne.


Inspirationskataloget er udarbejdet af Velux Fonden og Organisationen Danske Museer (ODM).

Forfattere

Henrik Tronier, Programchef i Velux Fonden
Nils M. Jensen, Direktør i Organisationen Danske Museer (ODM)