Når erhvervsdrivende fonde indkøber ydelser fra bestyrelsesmedlemmer og herunder særligt konsulentbistand og administrationsassistance fra bestyrelsens formand, eller en med denne forbundet virksomhed, bør det (1) dokumenteres skriftligt, (2) ske på dokumenterede markedsvilkår og (3) formanden kan ikke personligt være advokat eller administrator for fonden. Det fremgår dels af en afgørelse fra Erhvervsstyrelsen i en konkret sag, dels af besvarelsen af et spørgsmål fra Folketingets Erhvervsudvalg.

I denne lovbriefing kan du læse mere om erhvervsdrivende fondes køb af ydelser hos bestyrelsesmedlemmer. Dette notat er udarbejdet af Advokatfirmaet HjulmandKaptain.