​Dette er en kendskabs- og omdømmeanalyse med fokus på almennyttigt uddelende fonde og foreninger i Danmark. Analysen belyser resultater for 2022 samt udviklingen i danskernes kendskab til fondene og deres vurdering af fondenes omdømme i perioden 2019-2022. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Fondenes Videnscenters medlemmer og Kantar Gallup og gennemført bredt i den danske befolkning blandt personer over 18 år.

Generelt er kendskabet til de danske fonde steget siden sidste års måling. Syv ud af ti danskere kan uhjulpet nævne mindst én fond. Det kunne seks ud af ti i 2021. I forhold til danskernes hjulpne kendskab kan ni ud af ti nævne mindst én fond, hvilket er på niveau med 2021.

Danskernes tillid til internationale institutioner som FN og EU er steget, og tilliden til danske institutioner som Folketinget, kommunalbestyrelser, politiske partier og regeringen er svækket sammenlignet med 2021. Langt de fleste danskere har dog fortsat stor tillid til de danske fonde.

Siden sidste års kendskabsundersøgelse blev gennemført i maj 2021, er der sket flere store ting i verden, der kan have påvirket danskernes bevidsthed om og holdning til fondene og andre institutioner, der indgår i denne analyse. F.eks. var covid-19 fortsat en del af hverdagen, da den tredje lockdown blev indført i december 2021, i februar 2022 invaderede Rusland Ukraine, og i foråret 2022 nåede fødevarepriserne det højeste niveau siden 1990. Alle disse udfordringer har det tilfælles, at de har potentiale til – i større eller mindre grad – at påvirke danskernes trivsel og muligheder. I det perspektiv er det sandsynligt, at almennyttige indsatser og støtte til udsatte bemærkes mere af danskerne og opleves som værdifuldt.