Denne analyse belyser udviklingen i danskernes kendskab til fondene samt deres vurdering af fondenes omdømme.

Både danskerne og fondes interessenter har stor tillid til fondene. På en skala fra 1-10 har befolkningen i gennemsnit givet fondene en score på 6,68, hvilket giver fondene en tredjeplads i opgørelsen af tillid til forskellige institutioner i 2021 – kun overgået af domstolene og politiet. Interessenterne gav i relation til dette fondene en score på 8,67. Både danskerne og fondenes interessenter vurderer, at fonde tager mere hensyn til samfundet end til egne særinteresser. Danskerne gav i gennemsnit fondene en score på 6,56, mens interessenter gav dem en score på 8,12.

Kilder:

Spørgsmålene vedrørende tillid og hensyn til samfundet over for særinteresser er inspireret af eksisterende tilgange.

Formuleringerne kommer fra følgende publikation:

Andersen, Jacob, Anders Hede og Jørgen Goul Andersen (2017): Tilliden til

samfundets bærebjælker, TrygFonden. Spørgsmål om politisk tillid er baseret på magtudredningens medborgerskabsundersøgelse.

https://www.tryghed.dk/viden/tryghedsmaalinger/download[1]tryghedsmaaling-201