Stor innovationskraft under corona-krisen holdt hånden under samfundets mest udsatte

Da samfundet lukkede ned i foråret, reagerede socialsektoren ved at åbne op for nye måder at samarbejde på og sikre tidskritisk hjælp til sårbare danskere, samtidig med at snærende dokumentationskrav og bøvlede procesregler blev suspenderet. Det viser ny stor undersøgelse af Tænketanken Mandag Morgen og Bikubenfonden, som er igangsat for at forbedre det sociale arbejde på lang sigt.

God social støtte i øjenhøjde med udsatte menneskers behov forudsætter som regel samarbejder på tværs af kompetencer, faggrænser og sektorer. Men hvor samtænkning af indsatser under normale omstændigheder er bøvlet og bureaukratisk, så viser undersøgelsen, at det tværgående samarbejde på socialområdet undergik en nærmest radikal udvikling under coronakrisen. En ud af fire af de sociale foreninger og tilbud angiver, at de har samarbejdet med flere eksterne aktører end før krisen, og blandt dem, der har samarbejdet med flere eksterne aktører end normalt, svarer hele 62 pct., at andre organisationer kan lære af netop deres innovation


Bikubenfonden og Tænketanken Mandag Morgen har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om innovation på socialområdet under coronakrisen blandt frivillige sociale foreninger og sociale tilbud. Mere end 900 organisationer har besvaret spørgeskemaet, der bl.a. indeholdt spørgsmål om omfanget og karakteren af innovationen samt barrierer og drivere for innovationen. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 11-29. juni 2020. Siden undersøgelsen blevet suppleret med ekspertinterviews, en rundbordssamtale med ledere på socialområdet samt konkrete cases.

Kontakt og Materiale
Mathias Heilsen, souschef og senioranalytiker, Tænketanken Mandag Morgen, tlf.: +45 2990 1589 / e-mail: mkh@mm.dk
Marianne With Bindslev, Chef for Public Affairs, Bikubenfonden, tlf.: +45 2067 3038 / e-mail: mwb@bikubenfonden.dk

Foto: Galica Borisz