Hvad er værdien af den humanistiske forskning? Hvem er de primære aftagere af humanistisk viden? Det er nogle af de spørgsmål, der forsøges besvaret i rapporten Humanistiske universitetsforskeres vidensformidling og videnssamarbejde.

Rapporten fremlægger resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført i 2018 som del af det treårige forskningsprojekt Mappin the Public Value of Humanities.

Målet med rapporten har været at tilvejebringe nye data og analyser, der kan kvalificere debatten om dansk humaniora og bruges til at videreudvikle forskning og uddannelse på området. I de senere år har beslutningstagere, virksomheder, medier og universiteter efterspurgt analyser, der stikker dybere end enkeltstående evalueringer og sammenligninger. Rapporten er et bidrag til en mere oplyst diskussion om, hvordan de humanistiske faggrupper formidler viden og samarbejder med omverdenen.


Undersøgelsen er udarbejdet af forskningscentret Humanomics ved Aalborg Universitet og er støttet af Velux Fonden.

Forfattere

Lasse Gøhler Johansson
David Budtz Pedersen
Frederik Stjernfelt