Denne analyse giver et overblik over omfanget af danske fondskontrollerede virksomheder og et indblik i fondskontrollerede virksomheders betydning for dansk økonomi. Formålet med analysen er at undersøge fondes erhvervsaktivitet i Danmark med udgangspunkt i 2020-data, som er de seneste tal fra Danmarks Statistik.

De fondskontrollerede virksomheder stod for 13 % af den samlede omsætning i Danmark, men de udgjorde kun 0,3 % af det samlede antal virksomheder. De danske fondskontrollerede virksomheder udgjorde i 2020 kun 0,3 % af det samlede antal virksomheder i Danmark, men de udgjorde:

  • 13 % af den danske omsætning
  • 15 % af den danske værditilvækst
  • 26 % af den danske eksport
  • 6 % af det samlede antal ansatte i Danmark.

Der var flest ansatte inden for medicinalbranchen. Når vi ser på de fondskontrollerede virksomheders andel af ansatte i specifikke brancher, så fyldte de markant mest inden for Fremstilling af medicinalvarer, høreapparater samt medicinske og dentale instrumenter (67,6 %).