Denne analyse dækker de fondsbevillinger, der blev bevilget i 2021, som havde videnskabelige formål som hovedformål. Analysen er udarbejdet af Fondenes Videnscenter i 2023, hvor tallene for 2021 var tilgængelige.

Formålet med analysen er at give et indblik i fondenes bevillinger til videnskabelige formål i forhold til nøgletal (antal bevillinger samt bevilgede og udbetalte midler), modtagere af fondsmidler og virkemidler.

Analysen giver et indblik i, hvem og hvad pengene gik til, samt ser tilbage på, hvordan bevillingerne til videnskabelige formål har udviklet sig fra 2017 til 2021. Videnskabelige formål adskiller sig fra de øvrige formål kategoriseret af Danmarks Statistik ved at være metoden for brug af fondsmidler, altså et virkemiddel, hvor bevillingerne gives til dét at forske eller innovere, og at forskningen/innovationen så sker inden for et område (f.eks. sundhed, sociale formål eller natur og miljø) eller som fri forskning. En forøget støtte til videnskabelige formål kan altså relatere sig til mange forskellige støtteområder indholdsmæssigt.

​Ud over denne særanalyse med fokus på bevillinger til videnskabelige formål udarbejder Fondenes Videnscenter også analyser, der ser på det samlede bevillingsbillede, samt analyser, der dykker ned i bevillinger til de fleste af de formål, der indgår i Danmarks Statistiks fondsstatistik. Den overordnede bevillingsanalyse blev udgivet i februar 2023, og de øvrige analyser udkommer løbende i 2023.