Denne analyse dækker de fondsbevillinger, der blev bevilget i 2020, som havde videnskabelige formål som hovedformål. Analysen er udarbejdet af Fondenes Videnscenter i 2022, hvor tallene for 2020 var tilgængelige.

Formålet med analysen er at give et indblik i fondenes bevillinger til videnskabelige formål i forhold til nøgletal (antal bevillinger samt bevilgede og udbetalte midler), modtagere af fondsmidler og virkemidler.

I 2020 bevilgede fondene 8,1 mia. kr. til videnskabelige formål. Det er en stigning på 64 mio. kr. sammenlignet med 2019 og 143 mio. kr. mere end i 2016. Stigningen skyldes flere bevilgede midler fra de erhvervsdrivende fonde, der bevilgede 135 mio. kr. mere i 2020 sammenlignet med 2019. På trods af, at de erhvervsdrivende fonde og de almene fonde uddelte stort set lige mange bevillinger til området i 2020, så bevilgede de erhvervsdrivende fonde mere end fire gange så mange penge til området.

Fondene støttede særligt sundhedsvidenskaben i 2020. Fondene har i hele perioden fra 2016 til 2020 i særlig grad støttet natur- og sundhedsvidenskaben. I 2020 blev der dog bevilget markant flere midler til sundhedsvidenskaben end tidligere, nemlig hele 5,1 mia. kr., hvilket er 1,1 mia. kr. mere end i 2019 og en stigning på 96 % sammenlignet med 2016.