Denne analyse dækker de fondsbevillinger, der blev bevilget i 2021, som havde kulturelle formål som hovedformål. Analysen er udarbejdet af Fondenes Videnscenter i 2023, hvor tallene for 2021 var tilgængelige.

Formålet med analysen er at give et indblik i fondenes bevillinger til kulturelle formål i forhold til nøgletal (antal bevillinger samt bevilgede og udbetalte midler), modtagere af fondsmidler og virkemidler.

Analysen giver et indblik i, hvem og hvad pengene gik til, samt ser tilbage på, hvordan bevillingerne til kulturelle formål har udviklet sig fra 2017 til 2021. Kulturelle formål har været det formål, der fik næstflest fondsmidler i perioden 2016-2020, og analysen viser stabilitet i fondenes bevillinger til kulturelle formål. Kulturelle formål dækker over en række forskellige områder, herunder kulturarv, medier, musik samt kunst og design.

Ud over denne særanalyse med fokus på bevillinger til kulturelle formål udarbejder Fondenes Videnscenter også analyser, der ser på det samlede bevillingsbillede, samt analyser, der dykker ned i bevillinger til de fleste af de formål, der indgår i Danmarks Statistiks fondsstatistik. Den overordnede bevillingsanalyse blev udgivet i februar 2023, og de øvrige analyser udkommer løbende i 2023.