Hvert år udarbejder Fondenes Videnscenter en række analyser omhandlende fondenes bevillinger. Denne analyse dækker nøgletal for bevillingerne i 2021 på et overordnet niveau. Analysen baserer sig på de senest tilgængelige tal fra Danmarks Statistik rekvireret via særkørsler for Fondenes Videnscenter. 
Analysen giver et indblik i, hvilke formål der blev støttet, og hvem pengene gik til, samt ser tilbage på, hvordan bevillingerne har udviklet sig fra 2017 til 2021.

Samlet set bevilgede de danske fonde i alt 25,9 mia. kr. i 2021. Det er en stigning på 6,3 mia. siden 2020 og 9 mia. mere end i 2017. De meget store fonde, der bevilgede mere end 500 mio. kr. i 2021, bevilgede tilsammen 16,6 mia. kr. og stod derved for en stor del af årets samlede bevilgede midler. De erhvervsdrivende fonde bevilgede 18,7 mia. kr. i 2021, svarende til 72 % af de samlede bevilgede midler. 

Der blev samlet set givet 65.141 bevillinger i 2021. Det er 16 % færre bevillinger end i 2020 og 23 % færre end i 2017. Faldet i antallet af bevillinger trods stigning i de bevilgede fondsmidler er derved et udtryk for, at der overordnet blev givet færre men større bevillinger i 2021 – særligt inden for videnskabelige formål. 

43 % af årets bevillinger kom fra små fonde med et bevillingsniveau på under 1 mio. kr. i 2021. Ligesom tidligere år modtog sociale formål flest bevillinger: 24.489 bevillinger svarende til, at 38 % af det samlede antal bevillinger gik til sociale formål. Målt i kr. og øre fik sociale formål dog blot 7 % af midlerne.

Analysen er udarbejdet i 2022, hvor alle tal for 2020 var tilgængelige hos Danmarks Statistik.