Der er grund til at slå koldt vand i blodet, hvis man frygter, at fondene generelt kommer til at bevilge færre penge som følge af COVID-19-krisen. Det er en af hovedkonklusionerne i analysen “Fondene under corona”.

Fondenes mulighed for at dele penge ud hænger tæt sammen med, om de har et positivt afkast på deres finansielle investeringer og deres (med)ejerskab af virksomheder. Og når krisen rammer, kan det også gå ud over fondenes afkast.

For at få et overblik over, hvordan COVID-19-krisen påvirker fondenes bevillinger, har vi spurgt til deres forventninger til bevillingsniveauerne i 2020, 2021 og 2022, og hvorvidt de allerede har foretaget – og/eller forventer at foretage – bevillinger direkte relateret til COVID-19.

Vi har derudover via KANTAR Gallup spurgt et repræsentativt udsnit af befolkningen om deres vurdering af fondenes aktiviteter under corona.

Udvalgte resultater fra analysen

  • 69 % af danskerne mener, at fondene spiller en Vigtig eller Særdeles vigtig rolle under coronakrisen.
  • Størstedelen af de fonde, der årligt bevilger mellem 10 og 100 mio. kr., forventer at bevilge det samme som budgetteret i både 2020, 2021 og 2022.
  • Det er især de meget store fonde, der bevilger mere end 100 mio. kr., der forventer at øge deres bevillinger – dog primært i 2020.
  • Forholdsvis få fonde forventer at reducere i deres bevillinger i perioden 2020 til 2022. Men de findes i alle grupper af bevillingsniveauer, også blandt de store fonde
  • Flere fonde har planer om yderligere coronarelaterede indsatser. Det gælder bl.a. 14 ud af de 23 fonde med årlige bevillinger på over 100 mio. kr.

Kilder:

Analysen baserer sig på to forskellige undersøgelser:

  • Den ene er en spørgeskemaundersøgelse udsendt til 2.066 respondenter blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning gennemført af KANTAR Gallup. Undersøgelsen blev gennemført fra 4. maj til 17. maj 2020.
  • Den anden er en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Fondenes Videnscenter. Den er udsendt til 130 fonde og fondslignende foreninger, hvoraf 84 har svaret. Undersøgelsen blev gennemført fra 16. juni til 1. juli 2020