Alle almennyttigt uddelende fonde og foreninger har en vedtægt. Vedtægten bestemmer bl.a., hvad afkastet af formuen må bruges til, og skal godkendes af fondsmyndigheden. Her kan du læse om, hvad vedtægten betyder for det almennyttige arbejde. Derudover kan du læse hvor mange gange tilsynsmyndighederne har givet tilladelse til eller har afvist ændringer af vedtægten.

Her kan du læse mere om fondsvedtægten og om de krav og regler, der knytter sig til vedtægten.