I 2021 bevilgede fonde og foreninger i alt ca. 25,9 mia. kr. I dette faktaark kan du læse om, hvilke typer fonde der uddelte hvor meget, hvilke områder de støttede, og hvem pengene gik til.


Kilder
  • Danmarks Statistik, bearbejdet af Fondenes Videnscenter