De fondskontrollerede virksomheder stod for en værditilvækst på 175 mia. kr. i 2020. Det er 15 % af den samlede værditilvækst i den private sektor i Danmark. I dette faktaark kan du danne dig et overblik over fondes danske erhvervsaktivitet.

Produceret af Fondenes Videnscenter i samarbejde med Center for Corporate Governance, CBS.
Kilde: Danmarks Statistik.